Märtsis toimub loomakasvatuse toetuste taotluste vastuvõtt

2. märtsil algab PRIA loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. 2022. aastal saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK).

Tehke volitused juba varakult!

Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, siis on oluline, et talle on antud volitus. Kuna taotlusvoor on kohe-kohe algamas, siis on just praegu õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber, konsulent jne), keda enda loomatoetuste taotlust esitama volitate. Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit.

Erandina (kui ei ole võimalik volitusi anda e-PRIAs, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab volitusi taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta soovib toetust taotleda, saab enda eest taotlusi esitama volitada usaldusväärset isikut pöördudes PRIA poole registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Teenindusbüroodes taotluse esitamiseks tuleb aeg kindlasti eelnevalt broneerida

e-PRIA kasutamise osas on võimalik abi saada ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Büroosse tulekuks tuleb eelnevalt broneerida aeg PRIA kodulehel või telefoni teel. Teenindusbüroode kontaktid telefoni teel aja broneerimiseks leiab siit. Bürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kell 9–16, neljapäeviti ja reedeti on teenindusbürood suletud.

Soovitame taotlus esitada elektroonilisel teel ise või leida selleks lähedane või tuttav, kelle volitate enda eest taotlust esitama.

Loomatoetused 2022. aastal

Piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuste taotlusi saab esitada 2.–21. märtsini ja hilinenult kuni 18. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Taotlusele loomade arvu ei märgita, vaid piisab taotlemise märkest. Toetust makstakse ajavahemikul 2. märtsist kuni 8. maini taotleja nõuetekohaste loomade arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise aluseks võetakse loomade arv põllumajandusloomade registri andmete põhjal ajavahemiku iga päeva kohta.

 • Piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK) saab taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses reguleeritud asukohas 1-400 piimalehma. Sel ajavahemikul ei tohi olla ühtki päeva, mil registri andmeil pole taotlejal ühtki nõuetekohast piimalehma või on arv üle 400. Mõlemal juhul kaotab taotleja õiguse toetust saada.

• Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2) asuvate piimalehmade kohta saab taotleda loomapidaja, kes registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses reguleeritud asukohas vähemalt ühte piimalehma. Toetust makstakse kuni 400 piimalehma eest ehk kui taotlejal on üle 400 piimalehma, makstakse toetust kuni 400 piimalehma eest.

• Piimalehma kasvatamise otsetoetuste (PTK ja PTK2) puhul peab loom, kelle kohta toetust taotletakse, olema nõuetekohaselt identifitseeritud, põllumajandusloomade registris registreeritud ning olema vähemalt alates 2. märtsist piimalehm. Kõikide karjas olevate piimalehmadega toimuvatest sündmustest peab teavitama põllumajandusloomade registrit ettenähtud aja jooksul. Hilinenud teavituste korral ei loeta looma toetusõiguslikuks.

• Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kes registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval 10-100 utte ja/või emakitse. Kui taotleja peab oma karjas rohkem kui 100 nõuetekohast utte või emakitse, siis makstakse toetust 100 nõuetekohase looma eest. Loomad, kelle kohta toetust taotletakse, peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud, põllumajandusloomade registris registreeritud ning peavad olema vähemalt 2. märtsiks 10 kuu vanused. Kõikide karjas olevate uttede ja emakitsedega toimuvatest sündmustest peab teavitama põllumajandusloomade registrit ettenähtud aja jooksul. Hilinenud teavituste korral ei loeta looma toetusõiguslikuks.

Loomatoetuste taotleja peab terves oma majapidamises täitma nõuetele vastavuse nõudeid (vt täpsemalt siit). Kuna nõuetele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse osa, tuleb loomatoetuste taotlejal 2.-23. maini 2022. a esitada e-PRIA kaudu lisaks ka pindalatoetuste taotlus.

Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava toetuse meetme määruses. PRIA veebilehel on toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning viited lisamaterjalidele.

Toetuste taotlemine e-PRIAs

Pärast e-PRIAsse sisselogimist saab kohe avalehelt alustada taotluse esitamist: Taotlemine -> Esita toetustaotlus -> Loomatoetused. e-PRIA kuvab igale kliendile tema taotlemisel aluseks olevad andmed. Taotluse täitmise ajal annab e-PRIA taotluse täitjale võimalikest vigadest teateid ja juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu . Vajadusel saab abi PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Edukat taotlemist!