Maamajanduse mitmekesistamiseks määrati 177 ettevõtjale üle 13 miljoni euro toetust

7.-21. septembril 2022 võeti PRIAs vastu maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusi. Investeeringutoetust sai taotleda projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetust määrati 177 ettevõtjale kokku 13 091 820 euro ulatuses.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul on sarnaselt eelmistele taotlusvoorudele kõige populaarsemad päikeseelektri tootmisega seotud investeeringud, aga ka puidu ja metalli töötlemiseks mõeldud seadmete ostmine. Toetust saanud projektid on väga erinevad ning nende hulgast leiab näiteks ka lemmikloomadele mõeldud teenustega seotud investeeringuid. „Tuletame meelde, et toetust saanud tegevuste elluviimiseks on aega kaks aastat ja seega tuleks tegevustega alustada esimesel võimalusel. Kindlasti tuleb jälgida etteantud tähtaegu ning teisi kohustusi, mis toetuse saamisega kaasnevad,“ lisab Kristel Võsu.

Septembris toimunud taotlusvooruks oli eraldatud üle 19,2 miljoni euro. Kokku määrati 50 põllumajandusettevõtjale toetuseks 4 900 216 eurot ning 127 mittepõllumajanduslikule ettevõtjale 8 191 604 eurot.

 

Järgnevas tabelis on toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Maakond

Klientide arv

Määratud toetuse summa (eurot)

HARJUMAA

23

1 905 101

HIIUMAA

4

118 784

IDA-VIRUMAA

4

527 942

JÕGEVAMAA

9

242 426

JÄRVAMAA

7

633 037

LÄÄNEMAA

4

381 015

LÄÄNE-VIRUMAA

11

572 053

PÕLVAMAA

6

344 258

PÄRNUMAA

20

1 074 391

RAPLAMAA

8

364 161

SAAREMAA

9

263 723

TARTUMAA

22

3 434 770

VALGAMAA

14

955 901

VILJANDIMAA

22

1 728 981

VÕRUMAA

14

545 276

KOKKU

177

13 091 820

 

Täpsem info toetusesaajate kohta on leitav PRIA kodulehelt.