Ülevaateartikkel pindalatoetustest ja mesilaspere toetusest Maalehes

23. aprilli 2020. a Maalehes ilmus ülevaateartikkel pindalatoetuste ning mesilaspere toetuse taotlemisest käesoleval aastal.

Sel aastal saab 2.–21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini taas taotleda pindalatoetusi, maaelu arengukava
loomatoetusi ja üleminekutoetusi.

1.–15. maini saavad mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest.

Artikli leiate siit.