Maaelu Edendamise Sihtasutuse uus laenumeede aitab põllumeestel leevendada ebasoodsatest ilmastikuoludest põhjustatud ajutist rahapuudust

10. novembril kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu ebasoodsate ilmastikuolude kriisilaenu meetme tingimused. Laen on mõeldud mikro-, väikese ja keskmise suurusega põllumajandustoodete esmatootjatele, kelle majandustegevus on saanud kahju ebasoodsate ilmastikuolude tõttu.

„Meetme abil saavad ettevõtjad leevendada näiteks põuast või liigniiskusest põhjustatud taimekasvatus- ja aiandustoodangu vähenemisest tingitud ajutist makseraskust. Sõltuvalt piirkonnast on tulemused väga erinevad, aga kahjuks on paljudel ettevõtjatel saagid kolmandiku võrra väiksemad ja saagi saamiseks kasutati eelmise aasta kalleid tarvikuid, mille arveid on vaja saagi müügiga sügisel tasuda. Sellist müügikäibe auku on väga keeruline ühe aasta müügiga lahendada. MESist on võimalik taotleda käibelaenu, mille tagasimakse aeg on kuni 3 aastat,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus.

Sihtasutus võtab laenutaotlusi vastu kuni 1. juunini 2024 või selleks ettenähtud rahaliste vahendite ammendumiseni.

Täpsemaid tingimusi saab lugeda sihtasutuse veebilehelt www.mes.ee/laenud/laen-mes-omakapitalist/ebasoodsate-ilmastikuolude-kriisilaen.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Sihtasutus annab laenukäendusi ja laene omavahenditest ning haldab sihtotstarbelisi fonde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud halduslepingute alusel.

 

Teate edastas
Eva Burm
+372 648 4089
eva [dot] burm [at] mes [dot] ee (eva[dot]burm[at]mes[dot]ee)