Maaelu Edendamise Sihtasutus maksab 25.06.2021 välja COVID-19 puhangust tingitud erakorralise toetuse põllumajandustootjatele

Alates tänasest on COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale maheteravilja, mahemunakanade, ammlehma ja lihaveisekasvatuse toetuse saajate nimekirjad üleval Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kodulehel. Kõikidele toetuse saajatele on saadetud meilile toetuse saamise kohta teavitus. 

Põllumajandustootjad, kes ei vastanud toetuse saamise nõuetele, saavad selle kohta vastava teavituse.

Väljamakstavad toetussummad ja toetuse saajate arvud on MESi valdkondade kaupa järgmised:

Toetuse valdkond

Toetuse saajate arv

Kogu määratud summa, EUR

COVID-19 erakorraline toetus maheteraviljale

 585

 1499588,14

COVID-19 erakorraline toetus mahemunakanadele

 17

92523,64 

COVID-19 erakorraline toetus lihaveistele (sh ammlehmad)

 1160

2197853,31

Põllumajandustootjad said 15.-22. märtsini e-prias taotleda erakorralist toetust, mis leevendab osaliselt COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslikku kahju. Sõltuvalt valdkonnast makstakse toetus välja kas MES-i või maksti välja Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt. Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot, millest MES maksab välja 3,8 miljonit eurot järgmiselt: lihaveisekasvatus 2,2 miljonit, maheteravilja kasvatus 1,5 miljonit ja mahemunakanade kasvatus 0,1 miljonit.

Infot MESi poolt makstavate erakorralise toetuste kohta saab MESi kodulehelt https://www.mes.ee/covid-19-kriisimeetmed

 

Pressiteate edastas:

Riin Kurrikoff
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Oru 21, Viljandi 71003
tel 648 4920

riin [dot] kurrikoff [at] mes [dot] ee