Lõppenud voorude jooksvad tulemused - jaanuar 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 23. jaanuari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve €

Taotluste arv

Taotletud summa €

Rahuldatud taotluste summa €

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus
MAK meede 16.2

5-19.9.19

3 389 328

25

6 523 831

PRIA teeb otsused hiljemalt 12.2.20

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

18.9 – 9.10.19

12 mln

205

12 821 810

9 416 099

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

eeltäitmine

20.-24.9.19

vastuvõtt

25.9. -16.10.19

2 mln

12

1 912 126

1 270 523

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

21.-25.10.19

Täiendav taotlusvoor toimus 25.-29.11.19

1,2 mln

9

 

1 150 943

 

1 150 043

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2             

eeltäitmine

23.-29.10. 19

vastuvõtt

30.10-6.11.19

8 mln

35

 

6 910 247

PRIA teeb otsused hiljemalt 26.02.20

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

11.-15.11.19

122 280

3

17 580

7 400

Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus

EMKF meede 2.1.1

22.11-4.12.19

750 000

2

60 946

55 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kohaliku algatusrühma toetus

EMKF meede 3.2

eeltäitmine

13-19.11.19

vastuvõtt

20.11-27.11.19

1 773 167

8

1 668 296

30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

4-11.12.19

10 000

1

6 185

45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

eeltäitmine

27.11-3.12.19

vastuvõtt

4.-11.12.19

2 916 166

6

1 934 139

PRIA teeb otsused hiljemalt 8.04.20

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.19-15.01.20

550 000

1

530 400

PRIA teeb otsused hiljemalt 26.4.20

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

17.12.18-31.12.19

773 000

 

 

50 tööpäeva

taotluse esitamise tähtpäevast

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

5.-15.01.20

160 000

44

417 079

PRIA teeb otsused 45 tööpäeva  jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast