Loomatoetuste kontrollid on selleks aastaks lõppenud

2021. aasta loomatoetuste kontrollid said vaatamata keerulisele kevadele tehtud.

Sellel aastal oli taotletavate toetusliikide arv väiksem ja Euroopa Komisjon võimaldas liikmesriikidel teha kohapealseid kontrolle vähendatud mahus. Seetõttu vähenes kontrollide arv eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra ja kahe aasta taguse ajaga lausa üle 60 %. Kokku kontrolliti käesoleval aastal 66 taotleja loomi. Loomaliigiti jagunes kontrollide arv peaaegu võrdselt - 34 kontrolli tehti ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlejate juures ning 32 piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlejate juures. Viimaste hulgas oli ka 6 piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlejat erinevatelt Lääne-Eesti saartelt.

Kontrollide käigus sai üle vaadatud võrdsel arvul nii piimalehmi kui lambaid ja kitsi - kokku 1963 piimalehma ja 1960 utte.

Tavapäraselt tuvastatakse kohapealsete kontrollide käigus enim rikkumisi loomade märgistamisel. Nii oli see ka sel aastal. Kuigi kontrollide arv eelmise aastaga võrreldes oli väiksem, leiti kohapeal käies kahjuks siiski, et 46 taotleja loomadel oli märgistus puudulik. Kokku oli märgistusega seotud rikkumisi 218 loomal. Tuletame meelde, et puuduva kõrvamärgi asemele tuleb kindlasti tellida uus kõrvamärk ning seda tuleb teha 2 päeva jooksul kõrvamärgi kadumisest või selle puudumise avastamisest alates.

Kahjuks on taas märgatavalt suurenenud põllumajandusloomade registri hilinenud teavitamine loomadega toimunud liikumistest. Kui eelmistel aastatel tundsime headmeelt, et tähtajast hilisemate teavituste arv oli oluliselt vähenenud, siis käesoleval aastal see number paraku ei rõõmusta. Kokku ei leitud kontrollide käigus 167 looma, kes registri järgi oleks pidanud karjas olema. Õigeaegne teavitus on loomapidaja kohustus ka ilma toetust taotlemata, seega tuleb tähtaegadest kinni pidada ka vaatamata kiiretele töödele ja toimetustele.

Igal aastal leidub ka taotlejaid, kes ei võimalda oma loomi lugeda ega kontrolli läbi viia. Kontrollist loobujate hulk oli sama kui aasta varem, kokku 8 loomapidajat. Kontrollist keeldumine ei tähenda ilmtingimata ettevõttesse sisenemise keelamist, vaid võib väljenduda ka kontrolli kokkuleppimisest eemale hoidumises, samuti jättes esitamata kontrolliks vajalikud dokumendid. Kuigi loobumise põhjused olid erinevad, oli tegu juhtumitega, mille puhul PRIA ei saanud neid käsitleda erandlike asjaoludena ning neile taotlejatele taotletud loomade eest PRIA toetusi määrata ei saa.

Üha enam on suurte karjade puhul loomade märgistamisel kasutusel elektroonilised kõrvamärgid, mis võimaldavad PRIAl kasutada elektrooniliste kõrvamärkide lugerit ja lihtsustada seeläbi kogu kontrolli.

Iga taotleja saab ka ise kaasa aidata kontrollide ladusamale läbiviimisele, koondades loomad selliselt, et identifitseerimis- ja toetusõiguslikkuse nõudeid saaks kontrollida võimalikult lihtsalt.

Loodame, et kontrollimiste käigus leitud eksimuste väljatoomine ja selgitamine aitab meie klientidel järgmistel aastatel vigu vältida.