Loomapidamisega tegelemisest tuleb teavitada põllumajandusloomade registrit

Juba aasta ja üks kuu on loomatervisega seotud valdkondade tegevust reguleerinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2016/429 (loomatervise määrus). Loomatervise määruses sätestati, et iga loomapidaja peab teavitama tegevuskohast, kus ta loomi peab. PRIA kohustuseks riikliku registri pidajana on väljastada iga sellise tegevuskoha teavituse kohta kordumatu registreerimisnumber.

Loomapidaja vastutab selles eest, et tema poolt registrisse kantud tegevuskoha andmed oleksid korrektsed nii seal toimuvate tegevuste kui seal asuvate loomade osas. Põllumajandusloomade registris on kliente, kes registri andmetel peavad veiseid, lambaid või kitsi, aga kes pole oma tegevuskoha kohta andmeid registrile esitanud. Nendele klientidele on PRIA sel aastal saatnud kirjad, kus tuletatakse meelde, et registrile tuleb esitada andmed tegevuskoha kohta ning loomad tuleb loomapidaja enda poolt registrile teavitatud tegevuskohta kanda.

Registri puhul on oluline selge arusaam registrile esitatud andmete eest vastutaja osas. Lisaks peavad registriandmed olema üheselt mõistetavad, seda eriti olukorras kui peaks puhkema taud. Sel juhul on tegemist kiirelt eskaleeruva kriisiolukorraga, millele tuleb koheselt reageerida. Taudisituatsioonis peavad andmed maksimaalselt vastama tegelikule olukorrale kohapeal ning andmetest arusaamine peab olema ühene kõigi kriisi osapoolte jaoks. See on üks olulisemaid aspekte taudi kiireks, selgelt juhitud, tekkiva paanikata ning väikseimate võimalike kahjudega likvideerimiseks.

Põllumajandusloomade register peab jõudma seisu, kus iga loomapidaja on teavitanud ise enda tegevusest, saanud tegevuskohale kordumatu registreerimisnumbri ning tema loomad asuvad isiku enda poolt registrisse kantud tegevuskohas. PRIA omalt poolt saadab 2022. a teises pooles veiseid, lambaid või kitsi pidavatele loomapidajatele, kes pole registrile teavitanud enda tegevuskohast, veelkordse meeldetuletuskirja vajadusest tegevuskoht registrisse kanda. Anname ka juhiseid, kuidas loomapidaja saab andmed registris korrastada. Et saavutada õiguslikult korrektne ja veterinaarseaduses sätestatud eesmärk tagada tõhus veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll, hakkab register 2022. aasta IV kvartalist piirama loomade liikumisest teavitamist teise loomapidaja poolt registrisse kantud tegevuskohta.

Kuidas tegevuskoht registrisse kanda?

Loomade tegevuskoha registrisse kandmise teenuse leiab e-PRIAs (eelnevalt vali esindatav):

•          Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlust > Loomapidamisega tegelemise teade (füüsilisest isikust loomapidajad) või Majandustegevusteade (ettevõtlusena loomapidamisega tegelevad isikud)

Lisainfot saate küsida PRIA registrite osakonnast saates e-kirja aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee) või helistades infotelefonil 731 2311.

 

Viited:

Loomatervise määrus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&from=ET