Läheneb põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuste taotluste vastuvõtt

21. septembrist - 5. oktoobrini võtab PRIA vastu keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjat põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.3) toetustaotlusi.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.

Toetuse taotlejaks saavad olla:

  • keskmise suurusega ettevõte (vähem kui 250 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot) või
  • suurettevõte (alla 750 töötaja ja müügitulu alla 200 miljoni euro).

Toetus on mõeldud ettevõtetele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10) või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11).

Toetust on võimalik saada Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks.

9. juulil 2022 jõustunud määruse muudatuse kohaselt saab käesolevast taotlusvoorust küsida toetust ka ainult Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks (varasemalt oli võimalik toetust taotleda töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks).

Muutunud on ka toetuse määr. Maksimaalne määr keskmise suurusega ettevõtjatel on 30% ja suurettevõtjatel 20% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot.

Täpsemad nõuded toetuse tingimuste kohta leiab toetuse lehelt.


Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu parandada ühistute ja muude ettevõtjate omavahelist koostööd.

Toetust saab taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm või
  • tunnustatud tootjaorganisatsiooni või ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

Toetust on võimalik saada Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks.

9. juulil 2022 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne määr mikro- ja väikeettevõtjatel 40%, keskmise suurusega ettevõtjatel 30% ja suurettevõtjatel 20% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Saabuva taotlusvooru eelarve on 3 miljonit eurot.

Täpsemad nõuded toetuse tingimuste kohta leiab toetuse lehelt.