Kuni 15. novembrini saab e-PRIAs teavitada mesilasperede arvu

Tänasest algas taas mesilasperede arvu teatamine põllumajandusloomade registrile. Mesilasperede arvu teavitamine toimub kaks korda aastas. Käesolev teavitamise periood kestab kuni 15. novembrini.

Mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Sügisel talvituma minevate mesilasperede arv on oluline komponent mesindusprogrammi eelarve planeerimisel. Koos järgmise kevade mesilasperede arvuga saab selle põhjal hinnata mesilasperede talvekadusid.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levini sõnul on registri andmetest kasu nii mesinikele kui ka põllupidajatele ainult sel juhul, kui andmed vastavad tegelikule olukorrale. Seetõttu on oluline, et iga inimene, kes mesilasi peab, teataks oma mesilasperede arvu registrile õigeaegselt.

Mesilasperede arv tuleb mesinikel registrile teatada 1. novembri seisuga. Kõige mugavam on selleks kasutada e-PRIA mesilasperede arvu teatamise teenust. Andmeid saab esitada ka paberkandjal või digiallkirjastatult e-posti teel. Mesila, kus 1. novembri seisuga mesilasperesid peeti, peab registrisse olema kantud hiljemalt täna, s.o 1. novembril 2021.

Täpsemat infot leiab PRIA kodulehelt ning abi saab küsida helistades PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.