Kuidas on kulgenud loomade arvu teatamine uue korra järgi?

Täname kõiki loomapidajaid, kes on enda tegevuskohtades peetavate loomade/perede arvud põllumajandusloomade registrile teada andnud. Käesoleva aasta 18. veebruari seisuga on loomade/perede arvu teatatud loomapidajad 4226 tegevuskohas. Teatamata on loomade arv 3512 tegevuskohas, kus registri andmetel tegeletakse loomade pidamisega ja kelle osas on loomapidajal kohustus arv teatada.

Kes ei ole veel loomade/perede arvu teatanud, saavad seda endiselt teha. Palume andmed registrile teada anda võimalikult kiiresti. Oluline on, et tegevuskohas peetavate loomade/perede arvud on registrisse kantud ning nende muudatuste korral andmed ajakohasena hoitud.

Kõige lihtsam on loomade/perede arv teatada e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine.

Loomapidajatele, kes ei ole registrile e-posti aadressi teatanud, saatsime posti teel ettetrükitud vormi, mis tuleb põllumajandusloomade registrile täidetult tagasi saata. Kui soovite loomade arvud enda registrisse kantud tegevuskohas esitada paberil, aga Teil ei ole vormi andmete esitamiseks, palume pöörduda PRIA registrite osakonna poole saates e-kiri aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee) või helistades registrite osakonna infotelefonil 731 2311 (E-R 9.00-16.00) ja andke teada millisele aadressile võime vormi saata.

Tuletame meelde, et individuaalselt identifitseerimata ja põllumajandusloomade registrisse kandmata loomade ning mesilas- ja kimalasperede arvu teatamise kord muutus 1. detsembrist 2021. aastal. Vastavalt uuele korrale tuleb registrile teada anda, kui loomade/perede arv on kuu viimase päeva seisuga muutunud. Muutumisest tuleb teatada järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Järgnevas tabelis on välja toodud Individuaalselt identifitseerimata loomaliikide andmed (tegevuskohtade andmete alusel, kus on esitatud 31.01.2022 loomade arvu seis), v.a mesilaspered.

Loomaliik

Tegevuskohtade arv,

kus on loomade arv teatatud

Loomade arv

31.01.2022 seisuga

Alpakad

7

125

Broilerid

2

2210

Dekoratiivkalad

1

30

Emud

1

3

Faasanid

11

79

Haned

50

263

Hirved

1

14

Hõberebased

1

1

Jaanalinnud

3

26

Kahepaiksed

1

1

Kalkunid

20

246

Kassid

8

215

Kimalased

1

1

Koerad

10

97

Kängurud

2

7

Küülikud

56

992

Laamad

4

15

Linnud

3

143

Munakanad

684

619166

Nandud

1

5

Paabulinnud

9

28

Pardid

64

515

Pisinärilised

3

73

Pärlkanad

8

72

Roomajad

1

9

Sead

107

308354

Selgrootud

1

500

Tšintšiljad

2

298

Tuhkrud

1

6

Tuvid

6

82

Vutid

27

52717