Kõik põllumajandusloomad peavad olema identifitseeritavad ja registrisse kantud

Ohutu toidu tagamisel ning inimeste ja loomade tervise kaitsel on põllumajandusloomade arvestuskohustus põhinõudeks. Samuti peavad loomad olema nõuetekohaselt uuritud ja nende ravimise kohta olemas ülevaade.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Olev Kalda sõnul on väga oluline, et loomapidajad oma loomad kehtivate nõuete kohaselt märgistaksid. „Nii on kõrvamärgi abil võimalik looma identifitseerida ning tuvastada tema päritolu ja kogu oluline teave looma karjast karja liikumise, tervise hindamise ja ravimise kohta, mille põhjal saab otsustada konkreetse looma sobivuse üle inimesele ohutu toidu tootmises,“ selgitas Kalda.

Kalda sõnul ei ole selliselt loomalt, kelle päritolu ei ole tuvastatav, pärinevaid saadusi lubatud toiduks kasutada. „Märgistamise, registrisse kandmise ning ettevõtte sisese liikumise ja ravimite kasutamise arvestuskohustuse pidamise nõuded kehtivad nii Eestis, kui kogu Euroopa Liidus. Tegemist on tervise ja ohutuse tagamise baasnõuetega. Juhul kui viidatud nõuded on täitmata pole võimalik kinnitada toidu ohutust ning selliste loomade liha toiduks kasutada ei ole lubatud,“ kirjeldas Kalda.

Põllumajandusloomad tuleb kanda põllumajandusloomade registrisse, mida peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levini sõnul on vaja meeles pidada, et kui tahame, et meil oleks kogutavatest andmetest ohutu toidu tagamisel ka tegelikult kasu, siis on oluline, et loomade kohta käivad andmed on ajakohased ja kvaliteetsed, samas peavad need olema kogutud võimalikult vähese aja- ja töökuluga loomapidajale. „Praegu on PRIAs arendamisel uued kasutajasõbralikumad e-teenused põllumajandusloomade sündmustest teavitamiseks. Lisaks saab peagi uue võimalususena registrile oma andmeid esitada farmitarkvaradest üle x-tee andmevahetusliidese või andmefailide üleslaadimisega. Kui loomade registreerimise ja andmete esitamisega seoses tekib loomapidajatel küsimusi, siis kindlasti julgustame neid meie poole pöörduma,“ ütleb Levin.

 

Teate edastas

Elen Kurvits

kommunikatsiooninõunik

kommunikatsiooni- ja personaliosakond

Põllumajandus- ja Toiduamet 

elen [dot] kurvits [at] pta [dot] agri [dot] ee (elen[dot]kurvits[at]pta[dot]agri[dot]ee)
5865 0594