Kaugseire abiks põllumajandustoetuste taotlemisel

27. septembril toimus Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents “Digipööre Eesti maamajanduses”. Ühe teemana leidis käsitlust ka PRIA uus, kaugseirel põhinev kontrollisüsteem, millest konverentsil andis ülevaate PRIA arendusnõunik​ Mariell Viinalass​.

Kaugseire teemaga hakkas PRIA tegelema juba aastal 2017, liikumapanevaks jõuks oli liikmesriikide makseagentuuride surve Euroopa Komisjonile kontrolliprotsesside lihtsustamise osas. Sel ajahetkel oli üheks kontrollprotsessi lahenduseks satelliidid, need olid laialdaselt kasutusel ja mis kõige olulisem, olid tasuta.

Uus pinnaseire süsteem muudab senist kontrolli protsessi. Selle lahendusega väheneb inspektorite kohapealkäimise osa, sest seda hakkab uuest aastast asendama kaugseire. Ka muutuvad kontrollid täpsemaks ja neid saab hakata tegema 100% ulatuses varasema 5% valimi asemel.

 

Loe pikemat artiklit EPKK koduleheküljelt: https://epkk.ee/kaugseire-abiks-pollumajandustoetuste-taotlemisel/

Konverentsi ettekanded leiab siit: https://epkk.ee/27-09-epkk-konverents-digipoore-eesti-maamajanduses/