Kaubanduslikul eesmärgil peetavate lemmikloomade pidamiskoht tuleb kanda põllumajandusloomade registrisse

21. aprillist 2021. aastal jõustus Euroopa Liidus loomatervise määrus, mis toob kaasa uusi kohustusi paljudele loomapidajatele, sh koerte, kasside ja valgetuhkrute pidajatele. Loomapidajatel, kes peavad lemmikloomi kaubanduslikul eesmärgil, on uue loomatervise määruse järgi kohustus kanda oma tegevuskoht põllumajandusloomade registrisse, et võimaldada teostada järelevalvet nende loomade tervise ja heaolu nõuete täitmise üle.

Äriregistrisse kantud lemmikloomapidajad, kes peavad lemmikloomi kaubanduslikul eesmärgil, saavad juba praegu oma tegevuskoha e-PRIAs registrisse kanda. Füüsilistele isikutele avaneb e-teenus 26. mail. Mittekaubanduslikul eesmärgil peetavate lemmikloomade pidamisest ei ole tarvis registrit teavitada.
 
Kaubanduslikul eesmärgil peetavate lemmikloomade tegevuskoha registreerimiseks tuleb siseneda e-PRIAsse, valida „Registrite“ menüüpunkti alt valik "Tegevuskohaga seotud teated ja teavitused" ning täita ja esitada taotlus. Vaata täpsemalt allolevalt jooniselt:

Lemmiklooma pidamise tegevuskoha registreerimine

 

Rohkem infot lemmikloomade pidamisega seotud teemadel leiab Põllumajandus- ja Toiduameti koduleheküljelt.