Kalurid saavad digipöördeks rohkem aega

Jaanuarist kohustuslikuks muutuv elektrooniline kalapüügiandmete esitamine lükkub edasi 2024. aasta 1. juulile.

Regionaalminister Madis Kallas leiab, et Eesti kalandus on eesrindlik, kuid tuleb hinnata ka sektori valmisolekut. „Oleme aru saanud, et pool aastat rohkem aega annab kaluritele kindluse, et uue andmete esitamise viisiga harjuda. Siiski soovitan rahulikumal talvisel ajal tegeleda andmete esitamise rakenduse tundmaõppimisega ja harjutamisega, et pärast kevadist aktiivset püügiaega olla valmis andmete elektrooniliseks esitamiseks,“ rääkis minister.

Kuue kuu jooksul tehakse kaluritele koolitusi ja õpetatakse rakendust kasutama, samuti nõustatakse järgmisest aastast kalureid PERK abiliinil. Muidugi on kõige tähtsam ise proovipüügi läbi tegemine andmete elektroonilise esitamise test-keskkonnas. Samuti on valmimas koolitusvideo, kust saab iga kalur omas tempos vaadata püügireisi teostamist ja selle kohta andmete esitamist. Lisaks on kättesaadav kirjalik PERK rakenduse juhendmaterjal.

Elektrooniline andmete edastamine tagab püügiandmete operatiivse esitamise ja sellega ka operatiivsema kvooditäituvuse jälgimise. Lisaks paraneb jälgitavus kogu kala liikumise ahelas. Kindlasti muutub elektrooniline püügiandmete edastamine kalurite jaoks järjest käepärasemaks. Kalur ei pea enam püügipäeviku lehti posti teel saatma või füüsiliselt maakonnakeskusesse viima. Koos kalapüügi teostamisega saab kohe esitatud ka vajalikud andmed. Nii saavad kalurid keskenduda oma põhitegevusele - kalapüügile.

 

Teate edastas
Kaspar Adamson
Nõunik | Avalike suhete osakond
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
_________________________________________________
Kaspar [dot] Adamson [at] agri [dot] ee (Kaspar[dot]Adamson[at]agri[dot]ee) | 625 6108
Lai tn 41, 15056 Tallinn | www.agri.ee