Kalapüügiandmete elektrooniliseks esitamiseks vajalike seadmete soetamiseks taotleb toetust 457 kalurit

Eile, 15. novembril lõppes PRIAs kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetuse taotluste vastuvõtt. Taotluse esitas 457 rannapüügiga tegelevat kalurit ning toetust taotletakse 532 seadme hankimiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Merle Juur ütleb, et 532 taotlust on PRIAs kalanduse valdkonna suurim taotluste arv läbi aegade. „Hea on näha, et kalurid on uuele teavitamise süsteemile ülemineku osas innukad ning oleme rõõmsad, et saame sellel teel abiks olla,“ lisab Merle Juur.

Taotletav toetussumma on kokku üle 151 tuhande euro. Järgnevas tabelis on toodud taotlejate, taotletud seadmete ning taotletud summade jagunemine maakondade lõikes:

Maakond

Taotlejate arv

Taotletud seadmete arv

Taotletud toetuse summa (eurot)

HARJUMAA

87

90

26 159

HIIUMAA

83

100

29 014

IDA-VIRUMAA

24

31

8 471

LÄÄNEMAA

35

38

11 002

LÄÄNE-VIRUMAA

21

22

6 309

PÄRNUMAA

129

161

44 641

SAAREMAA

77

89

25 947

VILJANDIMAA

1

1

284

KOKKU:

457

532

151 828

Lõppenud taotlusvooru eelarve on 259 475 eurot ja toetuse maksimaalne suurus ühe seadme kohta on 300 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast seadme ostmist ja selle eest täielikku tasumist PRIAle hiljemalt 31. detsembril 2023 esitama maksetaotluse koos abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendiga.