Juulis saavad põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad taotleda erakorralist toetust

4.-11. juulini võetakse e-PRIAs vastu erakorralise toetuse taotlusi.

Erakorralist toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes tegeleb põllumajandustoodete esmatootmisega ühes järgmistest tegevusvaldkondadest:

 • seakasvatus;
 • linnukasvatus;
 • kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatus avamaal;
 • köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatus köetavas kasvuhoones.

Toetuse ühikumäärad on järgmised:

 • emise kohta kuni 67 eurot;
 • emise kohta, keda peeti Saaremaal, kuni 80 eurot;
 • muu sea kohta kuni 4,30 eurot;
 • muu sea kohta, keda peeti Saaremaal, kuni 5,20 eurot;
 • broileri, pardi, hane ja kalkuni kohta kuni 0,85 eurot;
 • munakana kohta kuni 0,60 eurot;
 • vuti kohta kuni 0,13 eurot;
 • avamaal kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse puhul kuni 100 eurot hektari kohta;
 • köetavas kasvuhoones köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaimede-, maasika- või lillekasvatuse puhul kuni 8 eurot ruutmeetri kohta.

Kui taotluste rahastamise summa ületab toetuse eelarvet, vähendab PRIA ühikumäära järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse sellise aja jooksul, et toetuse saaks toetuse saaja arveldusarvele kanda hiljemalt 31. detsembril 2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi ajutise raamistiku alusel esitatud riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

Toetuse tingimused ja kasutamise kord on sätestatud regionaalministri 11. mai 2023. a määrusega nr 26 „Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks“. Ülevaatliku info toetuse taotlemise tingimuste kohta avaldame hiljemalt 15. juuniks PRIA kodulehel.