Jokk`n`roll toetusmaastikul …

PRIA aprillikuu infokirja artikkel „Kunstlikult loodud tingimused kui „keelatud doping“ looma- ja pindalatoetuste valdkonnas“ leidis huvitavat ja väga asjalikku vastukaja ka lugejatelt, mistõttu otsustasime kunstlike tingimuste negatiivset mõju ja olemust täiendavalt avada.

Üks tagasiside andjatest leidis kunstlikele tingimustele huvitava ja väga terase keelevaste – „Jokkenroll PRIA toetustega“. Ta leidis, et suur roll nn „jokkijate“ avastamisel on ka konsulentidel, kes suhtlevad toetuse taotlejatega väga aktiivselt ja kelle kõrvu kuuldub sageli ehk rohkem infot erinevate „jokk“ ideede ja skeemide kohta kui PRIAle.

Õige on nende lugejate tähelepanek, kes leidsid, et ebaausat konkurentsi ausameelsetele taotlejatele ja peavalu PRIAle, kes peab terad sõkaldest eristama, tekitab sagedane skeem, kus ühe kasusaaja või huvigrupi ümber tekitatakse formaalselt sõltumatute „toetuskõlbulike“ ettevõtete võrgustik, mis ongi loodud eelkõige toetuste saamiseks. Sellise tegevuse tagajärjel kuhjuvad erinevad toetused vaid piiratud arvu nn „kavalamate“ huvigruppide ja kasusaajate kätte, kes on toetuste taotlemisel nö „dopingu kasutamise tõttu“ edukamad. Avaliku raha arvel makstavad toetused peaksid aga võrdsetel tingimustel jõudma kõigi õigustatud isikuteni, mitte eelistatult nendeni, kes on toetuse tingimused loonud kunstlikult. Kunstlike toetustingimuste puhul ei heida PRIA reeglina ette mitte määrustes toodud nõuete mittetäitmist, vaid kohustuslike nõuete „kunstlikku“ täitmist, et toetustele ligi pääseda. Kui toetustele ligipääs on saavutatud ebaausate võtetega, siis tuleb isik kogu saadud toetusest ilma jätta või see tagasi nõuda isegi juhul, kui toetust kasutati sihipäraselt.

Ainult toetuste saamise eesmärgil loodud näiliselt sõltumatute, kuid majanduslikult siiski ühise majapidamisena toimetavate ettevõtete võrgustikele jagatav toetusraha seab ebavõrdsemasse olukorda need taotlejad, kes on samuti õigustatud toetust saama, aga kes selliseid kunstlikke ärivõrgustikke ei loo ja kes jäävad toetusest ilma. Selline olukord meenutab kangesti seda, kui nii pikk Peeter kui ka väike Peeter peaksid taotlejatena jagama sama võileiva kääru, kuid kogu leivakäärule mõeldud või (loe toetused) on paksema kihina määritud vaid pika Peetri leivakääru poolele. Ja seda seetõttu, et PRIAle paistab pika Peetri kavaluse tõttu tema osa leivakäärust suuremana. Tulenevalt sellest koonduvad toetused läbi kunstlike tingimuste loomise põhjendamatult n-ö ühele taotlejale või taotlejate grupile. Toetustest ilma jäänud taotlejad satuvad aga turusituatsioonis väga ebavõrdsetesse konkurentsitingimustesse, kus neil on palju keerulisem toime tulla, sh n-ö ellu jääda. PRIA üheks olulisemaks ülesandeks on tagada toetustele võrdne ligipääs kõikidele taotlejatele ning läbi „jokenrollitajate“ toetustest ilma jätmise kaitsta toetusi päriselt vajavate ausate taotlejate huve, kes muidu toetustest ilma jääksid.

Kunstlikud toetuskehad ja ärivõrgustikud kisuvad alla ka mõistliku ja päriselt toimivate ühistegevuste mainet ja usaldusväärsust, mistõttu ühistegevuse rahastamise tingimused võivad muutuda keerulisemaks.

PRIA on tänulik, kui kõik meie tänased ja tulevased taotlejad ja toetusesaajad mõistavad, et toetustele ligipääs peab olema võrdne kõigile õigustatud isikutele. Kunstlikult toetustingimuste tekitajad ehk nn „jokkijad“ tuleb toetustest ilma jätta isegi siis, kui toetusraha on kasutatud sihipäraselt, sest sama toetust oleks ilmselt sihipäraselt kasutanud ka see taotleja, kes ausameelsuse tõttu toetusest ilma jäi.