Jaanuaris algab kahe kalanduse toetuse taotluste vastuvõtt

2023. aasta jaanuaris avab PRIA kalanduse valdkonnas kahe toetuse taotluste vastuvõtu. Toetuste eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemis- ning vesiviljelusettevõtete mõju keskkonnale.

18. jaanuaril avatakse kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse eeltäitmine. Taotlusi saab esitada 25. jaanuarist 1. veebruarini. Toetuse määramise otsused tehakse hiljemalt 45 tööpäeva jooksul pärast vooru lõppu ja toetuse saajal on tegevuste elluviimiseks aega 31. detsembrini 2023. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse eelarve on 1 779 760 eurot. Rohkem infot leiab toetuse lehelt.

Jaanuarikuise vooru puhul on täiendatud abikõlblike kulude loetelu. Uue võimalusena on lisandunud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemiseks mõeldud sellise keskkonnasäästliku kalakonteineri ostmine, mille tootmiseks on kasutatud vähemalt viie protsendi ulatuses taaskasutatud plasti. Muudatus võimaldab toetada Eesti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisega tegelevate ettevõtete struktuurset üleminekut keskkonnasäästlikele transpordikonteineritele.


30. jaanuaril avaneb vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetuse taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada 6. veebruarini. Toetuse määramise otsused tehakse hiljemalt 60 tööpäeva jooksul pärast vooru lõppu ja toetuse saajal on tegevuste elluviimiseks aega 31. detsembrini 2023. Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetuse eelarve on 200 000 eurot. Rohkem infot leiab toetuse lehelt.