Jaan Kallas hindab PRIA senist stabiilsust kõrgelt

2023. aasta detsembri lõpus saab läbi pikaaegse PRIA peadirektori Jaan Kallase ametiaeg. Jaan Kallas alustas PRIAs tööd veebruaris 2007. 17 aasta jooksul on aset leidnud palju muutusi ning asutus on teinud läbi suure arengu, läbitud on kaks programmperioodi üleminekut. Ka tulevikuplaanid, millega veebruaris alustav uus peadirektor Margus Noormaa edasi saab liikuda, on innovaatilised ja tulevikku vaatavad.

Küsisime Jaan Kallaselt, kuidas möödus tema peadirektoripõli ning millega hakkab ta sisustama oma väljateenitud vaba aega.

Palun räägi, millised olid Su mõtted ja plaanid, kui Sa esimest korda PRIA uksest sisse astusid?

Ma oma 17 aasta taguseid mõtteid enam nii väga ei mäleta, kuid selgelt on meeles emotsioonid ja tunded. Mul oli enne ametisse asumist kindlasti kerge ärevus, aga rohkem oli ootusrõõmu, sest Mati Kermas [PRIA esimene peadirektor – toim.] oli mind väga põhjalikult ette valmistanud.

Just Mati aitaski mul organisatsiooni hoogsalt sisse elada. Ametisse asudes oli mulle juba palju nüansse teada, aga andsin endale aru, et vähemalt aasta kulub kindlasti enne, kui kõigest klaar pilt ette tuleb. Pidin endale selgeks tegema, et just Euroopa õigus on suuresti makseagentuuri toimimise aluseks.

Esimeseks plaaniks oligi, et teen endale kõik teemad üksipulgi selgeks ning seejärel alles asun põhjalikult tööle.

Mis on kõige olulisemad muudatused, mida 17 aasta jooksul toimunust ise välja tooksid?

Neid on olnud erinevaid ja mitmeid. Näiteks, 2008. aastal sai esimese suure muudatusena ülesse ehitatud uus PRIA töökorraldus ja struktuur. See toimib veel piltlikult öeldes ka täna hommikul.

Aga ehk on hoopis olulisem, et võrdluses teiste makseagentuuridega pole PRIAs ja PRIAga eriliselt suuri muudatusi toimunud. Oleme säilinud iseseisva makseagentuurina ning püsime omal kursil. Ehk on siinkohal hea tõdeda, et alati ei pea olema eesmärgiks muutus, vaid eesmärk võib olla ka stabiilsus. See on teinekord märksa raskem ülesanne olnud.

Milline on olnud kõige raskem periood, nii PRIA vaates kui ka vaadates Eesti põllumajanduses toimuvat?

Minu hinnangul ongi praegune ehk käimasolev aasta üks raskemaid. Uus programmperiood tõi kaasa nii palju muudatusi senises toetuste süsteemi toimimises, alates satelliitseire rakendamisest kuni uute nõueteni. Samuti on sel perioodil toimunud ümberkorraldus meid juhtinud ministeeriumis.

Uus programmperiood on töömahtu ja halduskoormust oluliselt suurendanud. Kindlasti ei taha – ja ei tohigi – pead norgu lasta, aga see on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika vaates olnud raske aasta. Staažikamad kolleegid kinnitavad, et praegu on isegi keerukam kui PRIA algusaastatel. Teisalt ei ole siin muidugi midagi unikaalset, kõik liikmesriigid on praegu sarnases seisus.

Sinu peadirektoriks olemise ajal on PRIAs töötanud väga palju väga erinevaid inimesi. Kas on midagi, mida nende osas eriliselt võiks välja tuua?

Oma ametiajal olen töötanud koos 811 priakaga. Need inimesed on olnud kõik väga erinevad ja erilised, nad on tulnud siia tööle ja ka lahkunud erinevate eesmärkide ja mõtetega. Pilt on kirju, aga see kõik ongi meie teekonda toetanud.

PRIA tööpere on läbi aastate olnud väga ühtne ja kokkuhoidev. Nende kiituseks saab välja tuua ühe kõneka näite. 2008.–2010. aasta majanduskriisi aegu oleksime pidanud koondama ligi 60 ametikohta ning allesjäävatel töötajatel oleks pidanud märkimisväärselt palka vähendama.

Koos toonase ministri Helir-Valdor Seederiga õnnestus meil siiski leida viise, kuidas kõik need töökohad säilitada. See oli tõesti kõigi ühine pingutus ja kokkulepete küsimus, sest meie asutuse töötajad hoidsid kokku ja tahtsid kokku jääda ning selle nimel oldi valmis tooma ohvreid ka enese arvelt.

PRIA keskmine tööstaaž on 11,7 aastat ja ühe 23-aastase riigiasutuse kohta on see märkimisväärne saavutus. Ma soovin kõiki priakaid innustada sama ambitsioonikalt jätkama.

Kui vaadata kõigile PRIAs möödunud aastatele, siis mille üle oled rõõmus?

Ma olen rõõmus selle üle, et PRIA on organisatsioonina jõudnud staadiumisse, kus see ise loob arengut ja arendusi. Kogu innovatsioon ja ettevõtlikkus, mida meil eduks vaja, on organisatsiooni sees olemas. On selge, et PRIA tahab areneda ja oskab areneda ning need arengud viiakse ka päriselt ellu. See on väga tugeva organisatsiooni tunnus ning mind rõõmustab väga, et PRIA on jõudnud iseareneva organisatsiooni olekusse. Erasektoris on niisugune arenguhüpe aastakümnete töö, seega võime uhked olla, et me siin ka avalikus teenistuses oleme koos nuputades selle ära teinud.

Eks üht-teist on jäänud ka hingele kripeldama, kui mõni ambitsioon või edenemissoov ei ole läinud päris nii, nagu me oleme püüdnud – neisse panustatud ajast on küll kahju. Üldiselt on mul organisatsioonis toimuva üle siiski hea meel.

Millisena näed PRIA tulevikku ja milliseid soovitusi annad uuele peadirektorile teele kaasa?

Kui ma varem lootsin, siis  täna ma usun, et oma arengukavas püstitatud ambitsioonikal kursil püsides saab PRIAst tõesti väga mõjukas riigiasutus. Osa sellest tulevikust võiks ka olla, et PRIA toimetab jätkuvalt iseseisva riigiasutusena.

Minu soovitus uuele peadirektorile oleks: hoida kurssi. PRIA on ja jääb Euroopa makseagentuuriks ning see osa on väga oluline meie tööst ja toimimisest. Aga me oleme arengukavas seadnud uued suunad PRIA teenustele ning arendusele, kus uue peadirektori kompetentsid ja oskused, mis puudutavad IKT valdkonda nii töökorralduse kui rahastusvõimaluste osas, on väga teretulnud! On palju teemasid, mis tuleb käigus hoida ning uus peadirektor saab senisele makseagentuuri-laevukesele teise mootori ka külge panna.

Uus peadirektor peab endale võimalikult kiiresti selgeks tegema toetuste ja finantshuvide kaitse teemad. Makseagentuuri funktsioon on ainuke osa PRIA tööst, mis on selgesti sanktsioneeritav, kontrollitav ja auditeeritav. Just suuresti tänu eelmise peadirektori näpunäidetele sain ma kõik olulise kiiresti selgeks ning praeguseks me oleme edetabelite järgi Euroopa parimaid makseagentuure – väike trahvide hulk ning kõrge väljamaksete määr.

Igal juhul olen valmis ka koos uue peadirektoriga koos mõtlema ja arutama. Selge on aga see, et iga juht rajab oma tee ise, juhi vastutust ei saa jagada.

Kuidas Sa alates jaanuarist oma päevi veetma hakkad, saab see ju olema täiesti teistsugune aeg kui senine PRIA aeg?

Toimetamist jagub palju ning õnneks saan nüüd kordades rohkem pühenduda Maarja Külas tegutsemisele, mis on mulle kõige hingelähedasem asi, mida ma üldse kunagi teinud olen. Maarja Küla arendamise ja käigushoidmisega saan ma nüüd rohkem tegeleda. Rääkimata sellest, et mul on ka kodus toimetusi, mis on lihtsalt ajapuudusel jäänud tegemata.

Kindlasti hakkan tegelema ka aiandusega, mis on üks minu vähestest kirgedest. Mulle lihtsalt meeldib tegeleda puude, põõsaste ja taimedega. See aiandus, millest ma räägin, on tehtud puhtalt mõnu pärast iseenda ja oma pere tarbeks. Mulle läheb juba lapsest peale hästi korda see, mis on seotud koduse põllundusega.

 

PRIA tööpere tänab Jaani sisuka koosveedetud aja eest ning soovib edaspidiseks mõnusaid päevi täis tegutsemist!