Hobuslase asukoha teavitamise kohustus

21. aprillist 2021. aastal rakendus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/429 ehk „Loomatervise määrus“ ning selle delegeeritud määrus 2019/2035, milles sätestati loomapidajatele uus nõue - hobuslase asukohast teavitamine.

Hobuslase asukohast tuleb teavitada põllumajandusloomade registrit

Alates 21. aprillist 2021. aastal hakkas kehtima nõue, et loomapidajal, kelle põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohas peetakse konkreetset hobuslast (hobune, eesel ja sebra ning nende ristandid) rohkem kui 30 päeva, tuleb sellest teavitada põllumajandusloomade registrit. Antud nõue aitab hobuslaste puhul jõuda eesmärgini, kus registrist saab ka andmed omavahel kokku puutunud hobuslaste kohta. Juhul, kui mõni hobuslane jääb haigeks, võimaldab see teadmine kindlaks teha hobuslased, kes on olnud haige looma lähikontaktsed. Kui hobuslase tegevuskoht muutub ja on teada, et loom jääb sinna kauemaks kui 30 päeva, siis võib loomapidaja sellest koheselt registrit teavitada, aga teavitamine peab toimuma igal juhul 5 tööpäeva jooksul alates päevast, kui hobuslasel sai tegevuskohta jõudmisest 30 päeva täis. Seega on reegel 30 päeva + 5 tööpäeva. Juhul, kui hobuslast enam tegevuskohas ei peeta ehk siis looma surma või tegevuskohast välja liikumise korral, tuleb sellest teavitada 5 tööpäeva jooksul alates surmast, kadumisest või välja liikumise sündmusest.

Oluline on silmas pidada, et uue nõude puhul tuleb registrisse kanda tegevuskohas oleva hobuslase „kordumatu kood“ ehk „UELN“. See tähendab, et nõuet saab ja peab täitma hakkama konkreetse hobuslase puhul alates hetkest, millal hobuslasele vastav kood väljastati ehk siis sisuliselt identifitseerimisdokumendi väljastamisest alates.

Iga hobuslase kohta, kes on tegevuskohas viibinud järjest rohkem kui 30 päeva, peab registrile olema teavitatud tegevuskoht hiljemalt 28. maiks 2021. aastal. Hobuslaste asukoha tegevuskohast teavitamiseks avas PRIA e-teenuse 27. aprillil 2021. a ja pabervormid on leitavad koduleheküljel. Seega tuleb loomapidajatel 1 kuu jooksul teavitada tegevuskoht 11 408 hobuslase (seisuga 26. aprill 2021. a) kohta ning teha seda otse PRIAle (sarnaselt tegevuskoha teatamisega), mitte läbi aretusühingute.

  • 27.04.2021. a avatud teenuse „Hobuslaste kandmine tegevuskohta“ leiate siit:

Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlus > Hobuslase kandmine tegevuskohta

  • 11.05.2021.a  avatava teenuse „Hobuslaste tegevuskohast väljakandmine“ leiate siit:

Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlus > Hobuslase tegevuskohast väljakandmine

  • 08.06.2021. a avatava teenuse tegevuskohas olevate hobuslaste vaatamiseks leiate siit:

Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused → Vajutades konkreetse tegevuskoha lingile

 

Pildil on kujutatud tegevuskoha lingi kaudu hobuslaste nimekirja vaatamise võimalust

hobuslase tegevuskoht

 

Hobuslaste ja nende asukoha tegevuskohtade registrisse kandmisest

Euroopa Liidu loomatervise valdkonna uus õiguslik raamistik jätab kehtima ka senised nõuded identifitseerida ja registreerida hobuslane ning kanda registrisse andmed tegevuskoha kohta, kus hobuslast peetakse. Hobuslase registreerib põllumajandusloomade registris ka pärast 21. aprilli 2021. a tunnustatud aretusühing talle esitatud taotluse alusel.

13. aprillil 2021. aastal avati e-PRIAs uued e-teenused hobuslaste pidamise tegevuskohtade registrisse kandmiseks.

  • Füüsilise isikust hobuslast pidav loomapidaja leiab teenuse:

Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Loomapidamisega tegelemise teade.

  • Majandustegevusena hobuslaste pidamisega tegev loomapidaja leiab teenuse:

Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade.