Erimärgistatud diislikütuse müügiprotsessi muutumise mõjust numbrite keeles

1. jaanuarist 2023. aastal muutus erimärgistatud diislikütuse (EDK) müügiprotsess ning sellest lähtuvalt tuleb kütusemüüjatel käesolevast aastast enne EDK müümist kontrollida, kas ostjal on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel olemas EDK ostuõigus ning ostja esindajal volitus EDK ostmiseks.

Märtsi alguse seisuga on EDK ostuõiguste ja volituste kontrollimiseks õigus antud 38 kütuste müügiga tegelevale ettevõttele.

Jaanuarikuu EDK müügistatistika näitab, et aasta esimesel kuul kontrollisid kütusemüüjad ostuõigust 6903 korral. 4851 korral oli ostjal ostuõigus olemas, 2052 korral ostuõigus puudus.

Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmetel müüdi 2023. aasta jaanuaris EDKd ca 975 000 liitrit vähem kui 2022. aasta jaanuaris ning seega vähenes antud aktsiisisoodustuse maht võrreldes eelmise aasta jaanuariga ca 342 000 euro võrra.

MTA andmed näitavad, et EDK müük on koguseliselt vähenenud nii mehitatud tanklates, automaattanklates kui ka hulgimüügis, aga kui võrrelda müüjate arvu, siis näeme, et mehitatud tanklate ja hulgimüüjate arv pole suuresti muutunud. Käesoleva aasta jaanuaris müüdi EDKd 94 mehitatud tanklas, eelmise aasta jaanuaris oli see arv 95. Hulgimüüjate arv on vähenenud samuti vaid ühe võrra, 2022. aasta jaanuaris oli see 20, 2023. aasta jaanuaris 19. Küll on vähenenud EDKd müüvate automaattanklate arv: eelmise aasta jaanuaris oli selliseid tanklaid 21, selle aasta jaanuaris 10.


Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse taotluse esitamisest ja ostmiseks volituse andmisest saab täpsemalt lugeda siit.