Erimärgistatud diislikütuse (EDK) ostuõiguse andmisest ja tähtaegadest

Alates 1. jaanuarist 2023. aastal saavad erimärgistatud diislikütust osta ainult juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ning nende esindajad, kellel on esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks.

Kütusemüüja peab enne igat erimärgistatud diislikütuse müüki kontrollima, kas ostjal on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ning ostja esindajal esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks (alus vedelkütuse erimärgistamise seadus).

Automaatselt saavad erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas need juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad,

  • kelle puhul on PRIA tema 2022. aasta pindalatoetuse menetlemise käigus kindlaks teinud, et isiku kasutuses on pindalatoetuse saamiseks nõutaval määral põllumajandusmaad,
  • kellel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 1 loomühik loomi või 10 mesilasperet või
  • kes omab kaluri kalapüügiluba 2023. aastaks.

Lisaks kontrollitakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 13 lg 3 ja 31 nõudeid.

Automaatselt saadud ostuõigus kehtib seni, kuni ettevõtja vastab automaatse ostuõiguse saamise nõuetele.

Põllumajandusvaldkonnas alustas PRIA automaatsete ostuõiguste andmisega 15. novembril ning teavitab kõiki, kes saavad automaatse ostuõiguse, pärast seda, kui ostuõiguse andmise otsus on kinnitatud.

Kalanduse valdkonnas alustas PRIA automaatsete ostuõiguste andmisega 2022. aasta detsembris pärast seda, kui Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) kandis 2023. a kutselise kalapüügi lubade andmed kutselise kalapüügi registrisse. Pärast ostuõiguse andmise otsuse tegemist teavitas PRIA neid, kes said kalanduse valdkonnas automaatse ostuõiguse.

Ettevõtjad, kes automaatselt ostuõigust ei saa, saavad esitada taotluse erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saamiseks, kui nad tegelevad põllumajandustoodete tootmisega või põllumajandusliku teenustöö osutamisega. Teenus taotluste esitamiseks avati e-PRIAs 21. novembril, pärast seda kui olid selgunud automaatse ostuõiguse saajad põllumajanduse valdkonnas.

Taotluse alusel saadud ostuõigus kehtib üks aasta ning taotlusi võetakse vastu aastaringselt.

Erimärgistatud diislikütuse kasutamise tingimuste kohta saab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel juhendist "Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine".

Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saaja meelespea

Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse teenuse leiab e-PRIAs: Registrid -> Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute register -> Esita EDK ostuõiguse taotlus.

Erimärgistatud diislikütuse ostmise volituse andmise teenuse leiab e-PRIAs: Esindusõigused ja volitused -> Lisa volitus EDK ostmiseks.

Kui Teil tekib erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse kohta küsimusi, siis palun helistage registrite osakonna infotelefonil 731 2311 (E-R 9.00-16.00) või saatke e-kiri aadressil edkr [at] pria [dot] ee (edkr[at]pria[dot]ee).