Ehitusinvesteeringutest enne uusi avanevaid taotlusvoore

Maailmas on keerulised ajad ja ka ehitusvaldkonnas pole praegu lihtne. Et aasta teises pooles avanevate investeeringutoetuste taotlemine läheks kliendi jaoks võimalikult lihtsalt, siis soovitame investeeringute planeerimisega alustada varakult.

Mida planeerimise juures meeles pidada?

 • Kas on olemas üheselt mõistetav visioon, mida planeeritakse?
 • Kas on olemas asjakohane ehitusprojekt?
 • Kas on olemas ehitusõigus või kohaliku omavalitsuse kinnitus, et planeeritav tegevus on nn vabaehitustegevus?
 • Kas kõik osapooled on ühes infoväljas?
 • Kas on olemas  teenust pakkuva ettevõtte hinnapakkumus?

Antud loetelu ei ole täielik. Iga investeering on omanäoline.

Peatume sel korral nimekirjas toodud teemadest kahel viimasel.

 1. Kas kõik osapooled on ühes infoväljas? Osapoolte all peame antud kontekstis silmas kohalikku omavalitsust, ehitajat ja PRIAt. Kindlasti võib osapooli olla rohkem. Näiteks naabrid, kellega on vaja enda tegevus kooskõlastada või konsulent, kes hakkab investeeringu tegija mõtteid kirja panema. Oluline on silmas pidada, et kui üks osapool pole piisavalt informeeritud, siis võivad tekkida probleemid. Need võivad  taotluse menetlemise muuta tunduvalt pikemaks ning halvemal juhul võib taotleja saada toetuse mittemääramise otsuse.
  1. Kohalik omavalitsus - räägi täpselt, millist tegevust planeerid. Ära jäta rääkimata ühtegi detaili. Toetuse taotlemisel võib info tunduda tähtsusetu, aga kui menetluse käigus selgub, et kohalikule omavalitsusele pole esitatud kogu infot, siis võib see kaasa tuua lisanduva ajakulu.
  2. Ehitaja - ehitaja kaasamiseks peab olema koostatud ehitusprojekt või kui tegemist on lihtsamate töödega, siis on vaja koostada eskiislahend. Ehitusprojektis peab olema kirjas kuhu, mida ja millises mahus ehitust planeeritakse. Kui seda infot ei ole, siis  ei ole võimalik hinnapakkumust koostada. Sellest võib tekkida erinevaid probleeme. Näiteks ei saa investeeringu teostaja algselt planeeritud investeeringut või küsib ehitaja iga lisategevuse eest raha juurde, sest, ehitusprojektis ei olnud mõni töö välja toodud.
  3. PRIA - kui toetustaotlus ei ole üheselt mõistetav, siis tuleb PRIAl taotluse menetlemise käigus esitada erinevatele osapooltele  täpsustavaid päringuid. Päringute abil püütakse üheselt aru saada, millist investeeringut taotletava toetusega planeeritakse teostada. See toob kaasa lisanduva ajakulu.
 2. Kas on olemas teenust pakkuva ettevõtte hinnapakkumus? Käesolevas artiklis räägime pigem hinnapakkumusest, mitte selle tegijast. Praegu valitseb maailmas olukord, kus toorme hinnad on laes, tarnete osas on raskused jne. Seetõttu on hinnapakkumuste saamine muutunud väga keeruliseks ning lõpliku investeeringu maksumust ei julgeta isegi välja öelda. Sellises olukorras näib ehitusinvesteeringute tegemine väga suure riskina. Seda ilmestab ka asjaolu, et 2022. aasta kevadel toimunud investeeringutoetuste taotlusvoorudes on näha teatavat langust ehitusinvesteeringute planeerimises.

Soovitame oma tegevused varakult ja väga täpselt läbi mõelda, et võimalikke riske oleks tulevikus vähem.