Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest

Euroopa Komisjon pani kokku paketi ettepanekutest, kuidas lihtsustada põllumajandustoetuste tingimuslikkuse nõudeid, mis oma keerukuses on ka Eesti põllumajandussektorile muret valmistanud. Nendest ettepanekutest olulisim on võimalus loobuda maa tootmisest kõrvale jätmise nõudest, kui liikmesriik rakendab ökoala toetust. Eestis on ökoalade toetus olemas ja see võimaldab ühena esimestest rakendada muudatust juba 2024. aastast. Taotlejatele on toetusskeemiga liitumine vabatahtlik.

Muudatuste eelduseks on Euroopa Liidu taseme kokkulepe, mis loodetavasti saavutatakse aprilli lõpus või mai alguses. Kui muudatuste pakett võetakse vastu praegusel kujul, siis ei pea põllumehed alates 2024. aastast täitma tingimuslikkuse süsteemi nõuet HPK 8.1 ehk maa tootmisest kõrvale jätmise nõuet. Teistes HPK 8 nõuetes, nagu näiteks maastikuelementide säilitamine, karuputkest teavitamine ja hekkide pügamise keeld, muudatusi ei ole ja neid tuleb endiselt järgida.

„Peame elurikkusele suunatud tegevusi jätkuvalt väga olulisteks, kuid leian, et keskkonnaeesmärke saab täita ka ilma senise keerukuseta. Seetõttu otsustasime loobuda baastaseme nõudest ja kutsume põllumehi üles liituma hoopis ökoalade toetusskeemiga, mis on oma sisult oluliselt ambitsioonikam,“ selgitas ametist lahkuv regionaalminister Madis Kallas.

„Nagu mujal Euroopas, nii on ka Eestis põllumajandustootjate ees seisev suurim katsumus mõista ja kaasa minna põllumajanduspoliitika meetmete üha keerulisemaks muutumise ja sellega kaasneva järjest suureneva halduskoormusega. Kõne all olev HPK nõue on üks põllumeeste seas enim nõutust tekitanud nõuetest ja meie ootus on see, et suunda lihtsustamisele ja liigsete kohustuste vähendamisele hoitakse ka edaspidi,“ lisas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot.

„Põllumeeste organisatsioonid on esitanud ka muid ettepanekud, mis aitaksid põllumajanduse keerulist olukorda leevendada. Mul on hea meel tõdeda, et mitu põllumeeste välja pakutud ettepanekut on juba töös või viiakse ellu lähitulevikus,“ rääkis minister.

Maa tootmisest kõrvale jätmise nõudest loobumine väga lühikeses ajaraamis toob kaasa pindala- ja maaelu arengu loomatoetuste taotlusperioodi alguse edasilükkumise. Täpsem info vastuvõtu alguse kuupäeva kohta avaldatakse hiljemalt 24. aprillil PRIA kodulehel. 2024. aastal algab taotlemisperiood hiljemalt 20. mail ja kestab 15. juunini.

 

Teate edastas 

Heili Sõrmus

nõunik
avalike suhete osakond
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

heili [dot] sormus [at] agri [dot] ee (heili[dot]sormus[at]agri[dot]ee)

56 228 240