PRIA alustab täna mesilaspere toetuse väljamaksmist

1.-16. maini said mesinikud PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamise eest (edaspidi TARU). Täna, 7. oktoobril alustatakse toetuse väljamaksmisega.

TARU toetuse taotluse esitas 2001 mesinikku ja toetust taotleti kokku 39 230 mesilasperele. Toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2022. aastal on eelarve suurus 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. 30. septembril kinnitas PRIA peadirektor käskkirjaga 2022. aastal mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 20,47 eurot mesilaspere kohta.

Toetus makstakse taotlejatele välja ning toetuse saajate nimekirja leiab PRIA kodulehe TARU toetuse leheküljelt hiljemalt 11. oktoobril.