Ettevõtjad taotlevad maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks üle 23 miljoni euro toetust

21. septembril lõppes PRIAs maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel taotleb 290 ettevõtjat kokku 23 875 405 euro toetust.

Kokku laekus põllumajandusettevõtetelt 82 taotlust 7 955 681 euro saamiseks ja mittepõllumajandusettevõtetelt 208 taotlust 15 919 724 euro saamiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb, et taotlejate jaoks on kindlasti oluline, et taotlusvooru ajal jõustus toetuse eelarve käskkirja muudatus, millega maaeluminister suurendas käesoleva vooru eelarvet 1,664 miljoni euro võrra. See tähendab, et lõppenud taotlusvoorus saame toetusteks jagada kokku üle 19,2 miljoni euro.

Järgnevas tabelis on toodud taotlejate ning taotletud summade jagunemine maakondade lõikes:

Maakond

Esitatud taotluste arv

Taotletud toetuse summa (€)

HARJUMAA

43

4 137 534

HIIUMAA

5

181 400

IDA-VIRUMAA

5

678 010

JÕGEVAMAA

18

1 210 214

JÄRVAMAA

10

761 257

LÄÄNEMAA

7

550 295

LÄÄNE-VIRUMAA

24

1 526 834

PÕLVAMAA

12

923 807

PÄRNUMAA

31

1 962 658

RAPLAMAA

15

1 003 897

SAAREMAA

18

1 072 839

TARTUMAA

39

5 440 636

VALGAMAA 18 1 197 402
VILJANDIMAA 26 2 228 196
VÕRUMAA 19 1 000 426

Kokku:

280

23 875 405

Ettevõtjad said taotleda investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada ja arendada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist ning läbi selle luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks.

Käesolevaks taotlusvooruks on eraldatud 19,224 miljonit eurot, millest põllumajandusettevõtjatele on mõeldud 7 689 600 eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 11 534 400 eurot. Kuna toetusesoove on eelarvest rohkem, otsustatakse toetuste määramine nõuetekohaste taotluste paremusjärjestuse alusel. Taotlusi hinnatakse määruses sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 29. detsembril 2022, projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval.