2023. aastast muutub pindalapõhiste toetuste kontroll - hakatakse kasutama pinnaseiret

Uuel programmperioodil tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel hakata kohustuslikult rakendama pindalapõhiste kontrollide puhul pinnaseiret.

Pinnaseiresse on kaasatud 100% taotletud põllumajandusmaast ja see tähendab, et põldudel läbi viidavaid põllumajandustegevusi ning tavasid vaadeldakse, jälgitakse ja hinnatakse regulaarselt. Pinnaseire aluseks on peamiselt SENTINEL satelliidipildid või muud vähemalt samaväärse väärtusega andmed. Samaväärsete andmete all peetakse silmas eelkõige teistelt satelliitidelt saadavaid andmeid, aga ka asukohamärgisega fotosid.

Pinnaseiresüsteemi kasutusele võtmisel on põllumajandustootjatele mitmeid positiivseid aspekte. Sisuliselt kaob pindalapõhiste toetuste kohapealsete kontrollide nõue, seda tehakse edaspidi vaid juhtudel, kui muude andmete alusel ei ole nõuete täitmist võimalik hinnata. Kiirel suvisel perioodil ei ole enam vajadust taotlejaid nii palju oma põhitööst eemale viia. Suureks eeliseks on ennetavate tegevuste võimaldamine toetuse vähendamise asemel. Selles ongi peamine erinevus pinnaseire ja senise süsteemi vahel. Potentsiaalse rikkumise tuvastamise järel antakse sellest taotlejale teada, et ta saaks võimalusel vajalikud tööd ära teha nii, et toetus(t)e tingimused oleksid täidetud. Samuti on võimalik rikkumisega põllu puhul taotlust vastavalt tegelikule olukorrale muuta või sellele toetus(t)e taotlemisest loobuda.

Taotlejaga suhtlemiseks arendatakse eraldiseisev mobiilirakendus (äpp), mille vahendusel antakse põllumehele teada, millisel põllul on nõude täitmata jätmine tuvastatud. Samas rakenduses saab põllumees teha ka asukohamärgisega foto ning selle tõendusmaterjalina PRIAle edastada. Ka see on üks pinnaseire meetoditest, mis asendab kohapealseid külastusi ning võimaldab põllumehel kontrolliprotsessis PRIAga suhelda talle sobival ajal.