2023. aasta algusest muutub erimärgistatud diislikütuse müümise ja ostmise kord

Alates 1. jaanuarist 2023. a saavad erimärgistatud diislikütust osta ainult juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ja nende esindajad, kellel on esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks. Füüsilised isikud alates 1. jaanuarist 2023 erimärgistatud diislikütust osta ei saa.

Kütusemüüja peab enne igat erimärgistatud diislikütuse müüki kontrollima, kas põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel on ostjal ostuõigus või ostja esindajal esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks (alus Vedelkütuse erimärgistamise seadus).

Automaatselt saavad erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas tegutsevad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad,

  • kelle puhul on PRIA tema 2022. aasta pindalatoetuse menetlemise käigus kindlaks teinud, et isiku kasutuses on pindalatoetuse saamiseks nõutaval määral maad,
  • kellel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 1 loomühik loomi või 10 mesilasperet või
  • kes omab kaluri kalapüügiluba.

Automaatselt saadud ostuõigus kehtib kuni isikul on täidetud vähemalt üks eelpool väljatoodud tingimustest. Kõiki, kes saavad ostuõiguse automaatselt, teavitab PRIA sellest 2022. a novembri esimeses pooles.

Juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes automaatselt ostuõigust ei saa, saavad alates 15.11.2022 esitada taotluse erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saamiseks, kui nad tegelevad põllumajandustoodete tootmisega või põllumajandusliku teenustöö osutamisega.

PRIA-l on taotluse menetlemiseks aega 20 päeva. Taotluse alusel saadud ostuõigus kehtib ühe aasta. Peale 15. novembrit 2022 võetakse taotlusi vastu aastaringselt.

Olulised kuupäevad:        

  • 1.-15.11.2022 PRIA teavitab isikuid, kes saavad ostuõiguse automaatselt;          
  • alates 15.11.2022 algab taotluste vastuvõtt PRIA isteteeninduskeskkonnas. Taotluste vastuvõtt on avatud aastaringselt;
  • alates 1.1.2023 saavad erimärgistatud diislikütust osta vaid juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris erimärgistatud diislikütuse ostuõigus.

Kui Teil tekib erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse kohta küsimusi, siis palun helistage registrite osakonna infotelefonil 731 2311 (E-R 9.00-16.00) või saatke e-kiri aadressil edkr [at] pria [dot] ee (edkr[at]pria[dot]ee).