2022. aasta loomatoetuste kontrollidest

Käesolevaks aastaks on loomatoetuste kontrollid lõppenud. Kohapealse kontrolli raames külastati 52 loomapidajat, kokku kontrolliti 1242 piimalehma ja 1338 utte.

Kohapealse kontrolli raames oli enim puudusi loomade märgistamise nõude täitmisel. Võrreldes eelmise aastaga on puuduste arv kahjuks kasvanud – kontrollitud karjadest leiti ühe kõrvamärgiga loomi 109. Seda on 37 võrra enam kui eelmisel aastal. Samuti on suurenenud loomade arv, kellel kohapealse kontrolli ajal kõrvamärgid üldse puudusid – selliseid loomi leiti 47 ehk võrreldes 2021. aastaga üle kolme korra rohkem. Tuletame meelde, et puuduv kõrvamärk tuleb loomale tellida 2 päeva jooksul selle puudumise avastamisest.

Muret teeb, et toetust taotletakse ka loomadele, keda tegelikult karjas enam ei ole. Sellel aastal taotleti karjast välja läinud loomade eest toetust 146 utele ning 20 piimlehmale. Sageli oli loom taotleja karjast juba välja liikunud, aga see oli jäänud põllumajandusloomade registrisse teavitamata. Oli ka juhtumeid, kus taotlejal puudus ülevaade, kas loom on tema karjas või mitte.

Oluline on ka välja tuua, et kohapealsete kontrollide käigus leiti kokku 50 looma, kelle osas vajasid andmed põllumajandusloomade registris parandamist. Kuna toetuse maksmise aluseks on õiged ja täpsed registri andmed, on väga oluline, et loomapidaja regulaarselt andmeid kontrolliks ja vajadusel täiendaks.

Hea meel on tõdeda, et kontrolli mittevõimaldamist taotleja poolt jääb aasta-aastalt järjest vähemaks. Käesoleval aastal oli ainult üks taotleja, kes kohapealse kontrolli läbiviimisega ei nõustunud.