2021. aasta keskkonnatoetused on põllumeestele ja loomapidajatele välja makstud

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on 2021. aastal taotletud keskkonnatoetused põllumeestele ja loomapidajatele välja maksnud. Kümnekonna toetuse raames määrati loomapidajatele, põllumeestele ning poollooduslike koosluste hooldajatele kokku üle 58 miljoni euro.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb: „Kui jaanuaris maksime välja piima-ja sealihatootjatele mõeldud COVID-19 puhangust tingitud erakorralise toetuse, siis nüüd saame öelda, et ka keskkonnatoetused on tänaseks jõudnud taotlejateni. Kevadele vastu minnes on toetuste võimalikult kiire jõudmine põllumeesteni väga oluline ning oleme rõõmsad, et saime toetustaotlused kiiresti menetletud ning toetused varakult välja makstud.“

 

Keskkonnatoetused 2021. aastal:

Meede

Toetuse saajate arv

Rahuldatud taotluste summa (eurot)

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)

1372

23 460 319

Piirkondlik veekaitse toetus (VESI)

19

54 060

Piirkondlik mullakaitse toetus  (MULD)

227

583 870

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA)

22

18 109

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK)

64

318 759

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT)

50

70 807

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)

661

1 042 715

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)

841

5 924 977

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH)

1793

20 640 313

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT)

1259

538 815

Loomade heaolu toetus (LHT)

1646

5 442 091

 

Taotlejad näevad enda oodatavate toetuste laekumise infot e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.

Info kõnealuste toetuste määramise kohta avaldab PRIA kodulehe Toetuste saajate lehel ja konkreetse toetuse leheküljel.