15. jaanuariks tuleb teatada lammaste, kitsede ja sigade arv tegevuskohas

15. jaanuariks tuleb põllumajandusloomade registrile esitada järgmised andmed:

  • 1. jaanuari seisuga peetavate lammaste ja kitsede arv tegevuskohas

Kõige mugavam on teavituseks kasutada e-PRIAt. Pärast sisse logimist tuleb valida esindatav, keda soovitakse esindada. Seejärel valida menüüribalt „Vana e-PRIA“ ning vajutada nupule „Sisene vanasse e-PRIAsse“. Vana e-PRIA menüüribal „Teenused“ valida teenuse liigiks „Lammaste ja kitsede arvu teatamine 1. jaanuari seisuga“.

Lisainfot leiate Registrite lehelt Lambad ja kitsed.

  • 31. detsembri seisuga peetavate sigade arv tegevuskohas

Kõige mugavam on teavituseks kasutada e-PRIAt. Pärast sisse logimist tuleb valida esindatav, keda soovitakse esindada. Seejärel valida menüüribalt „Registrid“, vajutada nupule „Alusta uut taotlust“ ning valida taotluse liigiks „Sigade arvu teatamine“.

Juhime tähelepanu, et iga seapidaja peab enda tegevusest konkreetses tegevuskohas ise teavitama. Kui ühes hoones, rajatises või piiritletud alal peab sigu rohkem kui üks seapidaja, tuleb registrit antud tegevuskohas seapidamisega tegelemisest teavitada igal loomapidajal endal.

Tegevuskoht, kus 31.12.2020. aasta seisuga sigu peetakse, peab olema registrisse kantud hiljemalt 31.12.2020. aastal.

Lisainfot leiate Registrite lehelt Sead.