1. oktoobrist kasutatakse hobuslaste märgistamiseks ainult Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi poolt väljastatud transpondreid

Alates käesoleva aasta 1. oktoobrist märgistatud hobuslaste puhul hakkab PRIA põllumajandusloomade registrisse kandmisel kontrollima, et märgistamisel kasutatud transpondrikood oleks väljastatud Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) poolt.

Kui pärast eelnimetatud kuupäeva märgistatud hobuslasele on paigaldatud identifitseerimisvahend, mis ei ole väljastatud EPJi poolt, saadab PRIA info looma kohta PTAle, kes suhtleb loomapidajaga ning selgitab välja, miks märgistamisel ei ole kasutatud EPJi poolt väljastatud transpondrit ning annab loomapidajale teada, mida edasi tuleb teha, et hobuslane saaks nõuetekohase transpondri.

Uus identifitseerimisvahendite väljastamise kord tagab, et paigaldatud transponder kannab unikaalset koodi ja vähendab eksimusi transpondrite andmete registrisse ning sealt edasi hobuslase identifitseerimisdokumenti kandmisel. Unikaalne kood peab sisaldama kolmekohalist riigikoodi, mis Eesti puhul on 233. Koodi unikaalsuse peab tagama transpondri väljastav asutus.

Transpondri võib hobuslasele paigaldada ainult kutsetegevuse luba omav veterinaararst. Sellest lähtuvalt väljastab EPJ transpondrid ainult veterinaararstidele.

Hobuslase transpondri maksumus EPJi hinnakirja alusel on 4,20 eurot.