IT testija (määratud ajaks)

PRIA on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

Meie missiooniks on toetada Eesti maaelu arengut. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Meie töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimalusterohke ning pakub kindlustunnet.

IT testija (määratud ajaks)

MATS (Maaelu Arendamise Toetuste Süsteem) on PRIA aktiivses arenduses olev toetuste menetlemise infosüsteem. Andmebaasi platvormina on kasutusele PostgreSQL, kasutajaliides realiseeritakse Angular raamistikul ning äriloogika kirjutatakse Java koodis Springi raamistikule. Aastas jõuab testija töölauale ligi 30 erinevat meedet ja mitmesugust uut funktsionaalsust. Lähiaja suurimaks väljakutseks on PRIA suurima kliendibaasiga (ligi 17 000 klienti) meetmete toomine MATSi. Tule meie tarkvaraarenduse meeskonda IT testijaks ja loome koos tänapäevased, kasutajat nii sisu kui vormiga toetavad e-teenused.

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • testimise planeerimine (sh testplaanide koostamine)
 • arendustestimine ja vastuvõtutestimine;
 • testimise käigus ilmnenud vigade raporteerimine ja edastamine arenduspartnerile;
 • testimisega seotud dokumentatsiooni haldamine;
 • suhtlemine erinevate osapooltega.

 

Tule meile, kui:

 • oled konkreetne, põhjalik ja järjekindel;
 • märkad detaile, kuid samas on sul oskus näha ka tervikpilti;
 • erinevate teemadega tegelemine ei valmista Sulle raskusi;
 • Sul on hea koostööoskus ja tunned ennast kindlalt nii erinevate arenduspartnerite kui tellijatega suheldes;
 • Sul on IT-alane haridus või töökogemus IT testijana;
 • Sul on väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • Sul on kogemus SQLi ning soovitavalt Jira ja Confluence’ga.

 

Pakume Sulle:

 • asjatundlikke ja pühendunud meeskonnakaaslasi, kes ei jäta Sind üksi;
 • head töökeskkonda Tartu kesklinnas;
 • soovi korral võimalust teha kaugtööd;
 • võimaluste piires paindlikku tööaega, meie jaoks on olulised tulemused;
 • 35 päeva põhipuhkust aastas;
 • töötasu sõltuvalt senisest töökogemusest kuni 1800 eurot (bruto).
 • vaata meie kohta lisainfot siit                       

 

Kandideerimisavaldus ja CV palume saata aadressil konkurss [at] pria [dot] ee. Kandideerimise tähtaeg on 23. august 2020.

Konkursile dokumentide esitamisega loeme kandideerija nõustunuks, et dokumentides avaldatud isikuandmeid kasutab PRIA kandidaadi teenistuskohale sobivuse hindamiseks. Täpsem teave siit

Tööle asumise aeg:

september 2020

Asukoht:            

Tähe 4, Tartu 51010

Tööaeg:                                      

täistööaeg (määratud ajaks, kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva teenistuja naasmiseni)

Teenistuskoha nimetus:          

infotehnoloogia osakonna tarkvaraarenduse büroo peaspetsialist

Konkursi kontaktisik:

Liisi Kase (värbamisspetsialist), konkurss [at] pria [dot] ee, telefon 737 1343

Töö sisu kohta annab infot:    

Anni Nurk (tarkvaraarenduse büroo projektijuht), Anni [dot] Nurk [at] pria [dot] ee, telefon 737 1226