Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 1306/2013 art 111. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 321 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Aadress Kokku Sorteeri kahanevas järjekorras
176461 PÕLVAMAA 104,30
587737 TARTUMAA 153,47
631397 PÕLVAMAA 159,00
619609 TARTUMAA 159,00
631297 JÄRVAMAA 159,60
147495 JÄRVAMAA 171,00
146413 TARTUMAA 174,90
141457 VÕRUMAA 181,26
78233 JÄRVAMAA 182,85
589121 JÄRVAMAA 190,80
631259 PÕLVAMAA 203,52
50804 TARTUMAA 206,70
111710 PÄRNUMAA 219,42
95542 JÄRVAMAA 238,50
143045 PÕLVAMAA 238,50
631174 VILJANDIMAA 238,50
67247 LÄÄNE-VIRUMAA 251,22
149296 TARTUMAA 254,40
617912 VÕRUMAA 254,40
631309 VILJANDIMAA 268,71
98524 HIIUMAA 270,30
631131 VALGAMAA 270,30
631303 VILJANDIMAA 270,30
164651 HARJUMAA 286,20
67160 VALGAMAA 286,20
117717 VALGAMAA 295,74
175598 VÕRUMAA 295,74
631384 PÕLVAMAA 298,92
134895 VÕRUMAA 298,92
85761 VILJANDIMAA 300,51
631058 PÕLVAMAA 302,10
80052 PÕLVAMAA 302,10
615259 VILJANDIMAA 302,10
133197 JÄRVAMAA 306,87
631262 HARJUMAA 313,23
86940 IDA-VIRUMAA 318,00
106530 PÕLVAMAA 318,00
128811 TARTUMAA 318,00
139209 TARTUMAA 327,54
78951 VALGAMAA 329,13
139335 VILJANDIMAA 330,72
176887 JÄRVAMAA 333,90
48686 JÄRVAMAA 333,90
143942 JÕGEVAMAA 333,90
631128 JÄRVAMAA 336,30
146512 PÕLVAMAA 348,21
619628 JÄRVAMAA 349,80
118173 LÄÄNE-VIRUMAA 349,80
631061 PÕLVAMAA 349,80
134975 RAPLAMAA 349,80