Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 30 tulemust. Näidatakse 1 - 30 tulemust.

Saaja nimi Sorteeri kahanevas järjekorras Aadress Kokku
AKSLIPERE OÜ HIIUMAA 12 900,00
AKTSIASELTS JAPS PÄRNUMAA 129 200,00
EGO SIIGI TARVAMÄE TALU PÄRNUMAA 20 160,00
ENDEL KAEVATS HIIUMAA 12 475,00
ENSTRAND OÜ LÄÄNEMAA 16 196,00
G&M CAPITAL OÜ SAAREMAA 3 800,00
IMRE KIVI HIIUMAA 23 132,00
IVAN KUZNETSOV IDA-VIRUMAA 15 200,00
JUMINDA RANNAKALANDUSE OÜ HARJUMAA 102 400,00
MARKO PRUUL HIIUMAA 6 720,00
OSAÜHING KATRONI JÕGEVAMAA 78 450,00
OSAÜHING LIVONTIKA INVEST PÄRNUMAA 37 650,00
OSAÜHING PEIPUS IDA-VIRUMAA 145 152,00
OSAÜHING TORMEROL PÄRNUMAA 3 800,00
OÜ EVO KALA PÄRNUMAA 46 050,00
OÜ HIIURAND HIIUMAA 19 200,00
OÜ JATE HARJUMAA 13 600,00
OÜ KALMA KAUBANDUS 141 120,00
OÜ PEIPSI KALATÖÖSTUS 64 320,00
OÜ RIBURADA HIIUMAA 12 320,00
OÜ ROOMEISTRID PÄRNUMAA 15 200,00
OÜ TOILA RAND IDA-VIRUMAA 23 680,00
PAISUMAA OÜ LÄÄNEMAA 5 664,00
PEIPSI KAUBANDUSE OÜ JÕGEVAMAA 97 920,00
RAIMO LAOS PÄRNUMAA 3 992,00
ROLEVAR OÜ JÕGEVAMAA 50 625,00
SAARNAK OÜ HIIUMAA 11 920,00
TÄISÜHING AHKO KALA LÄÄNEMAA 35 000,00
TEKAMETSA OÜ LÄÄNEMAA 13 600,00
VLADIMIR MELNIKOV JÕGEVAMAA 26 112,00