Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 1272 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Sorteeri kahanevas järjekorras Aadress Kokku
100225 HARJUMAA 235,17
1004 LÄÄNE-VIRUMAA 429,57
100460 RAPLAMAA 10,53
100614 PÄRNUMAA 22,41
100720 PÄRNUMAA 822,15
101130 SAAREMAA 73,17
101289 TARTUMAA 106,92
1013 LÄÄNE-VIRUMAA 147,42
10168 HIIUMAA 368,82
101774 VÕRUMAA 413,91
102190 VALGAMAA 258,93
102330 HIIUMAA 91,80
102448 HARJUMAA 808,92
102572 PÄRNUMAA 578,61
103548 PÕLVAMAA 209,52
103908 VÕRUMAA 66,96
1040 LÄÄNE-VIRUMAA 408,51
104214 PÄRNUMAA 426,60
104429 VÕRUMAA 139,32
104492 LÄÄNEMAA 113,13
104853 VÕRUMAA 63,99
104914 LÄÄNE-VIRUMAA 237,06
105108 LÄÄNEMAA 515,16
105168 TARTUMAA 111,78
105173 HIIUMAA 95,58
105548 PÕLVAMAA 549,18
105568 HARJUMAA 98,82
105828 TARTUMAA 664,47
106209 TARTUMAA 49,68
1065 LÄÄNE-VIRUMAA 511,92
106588 VALGAMAA 577,26
106592 LÄÄNEMAA 433,62
106612 VÕRUMAA 73,17
106894 VÕRUMAA 265,41
107233 VÕRUMAA 67,23
110288 VÕRUMAA 137,70
110781 VALGAMAA 75,06
110987 VÕRUMAA 127,44
11218 VALGAMAA 195,48
1123 RAPLAMAA 498,15
112649 PÄRNUMAA 11,34
116506 PÄRNUMAA 155,52
117074 RAPLAMAA 41,04
118036 TARTUMAA 1 231,20
118795 TARTUMAA 202,50
118799 PÄRNUMAA 447,66
119290 TARTUMAA 680,13
119317 VALGAMAA 220,86
119326 HARJUMAA 885,60
119334 VALGAMAA 159,03