Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus 2015

Meede 10.1.4 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Eesmärk

Toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus.

Vastuvõtu aeg ja -koht

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee . e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (https://www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

e-PRIA kasutajaid juhendavad taotlusperioodi lõpuni tasuta ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt //www.pikk.ee/.

Olulisemad nõuded taotlejale ja toetusõiguslikule maale

 • Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ja FIEd.
 • Toetuse taotleja võtab 5-aastase kohustuse toetusega seotud nõudeid täita.
 • Toetusõiguslik on vähemalt 0,3 ha maa. Toetusõiguslik on taotleja kasutatav vähemalt 0,3 hektari suurune põllumajandusmaa, millel kasvavad loetletud viljapuud või marjapõõsad järgmise istutustihedusega:

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel – vähemalt 100 tk hektari kohta;

2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – vähemalt 300 tk hektari kohta

3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – vähemalt 500 tk hektari kohta;

4) luuviljalised, pirnipuu – vähemalt 270 tk hektari kohta;

5) astelpaju, aroonia – vähemalt 600 tk hektari kohta;

6) sõstar, karusmari – vähemalt 2000 tk hektari kohta;

7) vaarikas, pampel – vähemalt 3000 tk hektari kohta;

8) viinapuu – vähemalt 1300 tk hektari kohta;

9) kultuurmustikas, ebaküdoonia – vähemalt 1000 tk hektari kohta;

10) kultuurjõhvikas – vähemalt 30 000 tk hektari kohta.

Põhitegevuse nõuded

 • Toetusõigusliku maaga külgnevad kuni 15 m laiused teenindusalad loetakse toetusõigusliku maa hulka.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse MAH, KSM, MULD, SORT toetust.
 • Puuviljaaias peab kasutama 1. maist 31. augustini kahjursitikate avastamiseks feromoonpüüniseid.
 • Glüfosaatide kasutamine pole toetusõiguslikul maal lubatud.
 • Taotleja hoiab viljapuude/marjapõõsaste reavahed vähemalt 2/3 ulatuses rohukamaras.
 • 10. augustiks peavad reavahed olema niidetud, hekseldatud või karjatatud.
 • Rohu kõrgus võib toetusõiguslikul maal, sealhulgas teenindusalal, olla kuni 30 cm.
 • Taotleja rajab või säilitab hiljemalt teise kohustuseaasta 1. maiks majapidamise toetusõigusliku maa ühele küljele kaitseheki (vähemalt 2 realise). Uus rajatav kaitsehekk peab koosnema vähemalt kolmest põõsa- või puuliigist. Hekki tuleb hooldada.
 • Taotleja korraldab toetusõigusliku maa kohta mullaproovide võtmise ning proovide saatmise mullaanalüüside tegemiseks mulla ja pinnase analüüsimiseks akrediteeritud laboratooriumisse kohustuseaasta 1. detsembriks.
 • Mullaproovid peavad olema uuendatud arvestusega, et kogu majapidamise toetusõigusliku maa iga kuni 3 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov. Kui toetusõiguslikku maad on alla 3 hektari, tuleb teha vähemalt üks proov majapidamise kohta. Mullaproovi uuendamiseks loetakse mullaproovide võtmist ja laborisse saatmist eelmiste mullaproovide võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.

Kohustusest

Toetust antakse tegevuse elluviimisel viiel järjestikusel kalendriaastal.

Kohustust on võimalik suurendada kuni 15% esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast. Kohustusealuse maa suurendamisel üle 15% algab uus viieaastane kohustus.

Toetuse väljamaksmine ja ühikumäär

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

 • Toetusmäär on 160 €/ha aastas.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.