Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2018

Riiklik

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse näol on tegemist kalanduse riikliku toetusega, mida annab riik PRIA kaudu. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra kehtestab määrusega maaeluminister.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest. 2018 taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot. 

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

• Eesmärk

• Vastuvõtu aeg ja koht

• Toetuse tutvustus/tingimused

• Toetuse määramine ja väljamaksmine

 

EESMÄRK        

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 28. november – 5. detsember 2018.a

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid PRIA pakutavaid elektroonilisi teenuseid.

e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti (ja selle PIN koode) või Mobiil-ID-d.

Juhend kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse esitamiseks PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Erialade loetelu, mille omandamiseks toetust antakse:

 • kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine;
 • kalakasvatus;
 • kalakasvataja;
 • kalandus ja vesiviljelus;
 • 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
 • siseveelaeva laevajuht;
 • 750-kilovatise ja suurema peamasina efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik;
 • vanemmadrus;
 • laevamotorist;
 • laevaelektrik;
 • toidutehnika ja tootearendus

Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui 1. september 2017 ega hilisem kui 30. november 2018 ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

tagasi algusseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Praktikatoetuse päevamäära kehtestab maaeluminister käskkirjaga.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 45 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

tagasi algusse

 

Abiks taotlejale

Toetustaotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud infoinfo [at] pria [dot] ee"> info [at] pria [dot] ee