Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2015

Riiklik

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest.

2015 taotlusvooru eelarve on 5 000 eurot. Esitati 8 taotlust, mis kõik said ka heakskiidu summas kokku

4 790,04 eurot.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada 28. september - 2. oktoober 2015.a e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee  või posti teel PRIA keskuse aadressil:

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

PRIA

Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo

Narva mnt 3

51009 TARTU

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

 

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:

• mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;

• mis on toimunud ajavahemikul 01. september 2014. a kuni 31. oktoober 2015. a;

• mille kestus on olnud vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 717/2014 mõistes, see tähendab, et ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 30 000 eurot.

Taotleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

 

 TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

 

 LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.