COVID-19 kriisist tingitud muudatused

Käesolevalt leheküljelt leiate infot COVID-19 kriisist põhjustatud muudatuste kohta PRIA töökorralduses ja PRIA poolt makstavate toetuste ja nende tingimuste osas.

 

PRIA tegevused seoses COVID-19 kriisiga:

  • PRIA maakondlikes teenindusbüroodes teenindame ainult eelbroneeringuga kliente.

    Broneeringu saab teha PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00-16.00 teenindusbüroode telefonidel.

  • Palume esitada oma dokumendid ja taotlused võimalusel läbi e-kanalite (e-PRIA, e-post), et haigestumise risk viia võimalikult madalale.

  • Kõik PRIA telefonid töötavad ja kõnedele ning e-kirjadele vastatakse.
  • Kõik paberkandjal olevad dokumendid, mida soovitakse PRIAle esitada, palume võimalusel saata posti teel kas PRIA peakontorisse (Tähe 4, Tartu) või teenindusbüroodesse (kontaktid leiab siit) või tuua teenindusbüroode postkastidesse.
  • Küsimuste korral palume tööpäevadel vahemikus kell 9.00-16.00 helistada meie infotelefonidele 737 7679 (pindala- ja loomatoetused), 737 7678 (investeeringutoetused), 731 2311 (registrite osakond) või saata e-kiri aadressil info [at] pria [dot] ee

Toetustega seotud info

Maaeluministri 17. juuni 2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ ja maaeluministri 28. aprilli 2015 määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ kohaselt on meetmete raames korraldatavaid tegevusi võimalik ellu viia ka veebikeskkonna vahendusel.

Veebikeskkonnas toimunud tegevuses osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel. See tähendab, et nimekirjaks on ülekandeks kasutatava süsteemi logide väljavõtted, kust on näha osaleja keskkonnaga liitumise aeg.

Logide asemel võib kasutada ka osalejate digitaalseid allkirju. Näiteks on võimalik kasutada Dokobit keskkonda, kus on lihtne ja korrektne võtta kiirelt digitaalsed allkirjad.

Koos maksetaotlusega tuleb PRIAle esitada tavapärane osalejate nimekiri, millel on turvaliselt lisatud kõigi osalejate digiallkirjad või ilma allkirjadeta nimekiri, millele on lisatud süsteemi logid.

Lisamaterjale

Terviseameti poolt antavad juhised seoses koroonaviirusega on leitavad siit.