Videojuhend: teenus Minu niidud - koosluse ala piiri muutmine ja Keskkonnaametiga kooskõlastamine