Vana e-PRIA kasutusjuhend loomakasvatuse toetuste taotluse (vorm PT51) esitamiseks

Portaali sisenemise kohta lugege palun juhendist „e-PRIA kasutusjuhend vana e-PRIA teenuste kasutamiseks".

e-PRIA loomatoetuste teenus võimaldab elektrooniliselt esitada piimalehma kasvatamise otsetoetuse, piimalehma kasvatamise otsetoetuse Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus ning loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluse.

  • Kui olete jõudnud vanasse e-PRIA portaali, valige menüüst „Teenused.
  • Valige loomatoetuste alalõigust taotluste alt „Loomatoetuste taotlus“.

Taotluste esitamise perioodil on võimalik teenust kasutada ka avalehel oleva kiirlingi „Loomatoetuste taotlus“ kaudu.

 

Taotluse täitmisel ja esitamisel saate abi lehekülje vasakus servas kuvatavast sektsioonist „Abiinfo“.

Valikute juures on abiinfo nupp „?“, millele liikudes näidatakse hiirekursori juures vastavat abiinfot ning nupule klõpsates ilmub see vasakule abiinfo sektsiooni.

 

Avanevalt leheküljelt „Loomatoetuste taotlus“ valige „Loomakasvatuse toetuste taotlus (vorm PT51)“.

 

Ekraanile kuvatakse loomakasvatuse toetuste taotlus.

Toetuse täpsemate tingimuste kohta lugege materjalidest „Abiks taotlejale“ PRIA kodulehelt toetuse materjalide alt.

Vormi esimese osana kuvatakse „Taotleja üldandmed“. Kliendi ja esindaja kontaktandmed on pärit PRIA kliendiregistrist.

 

Kui Teie andmed on muutunud, palume need muuta, kasutades PRIA iseteeninduskeskkonna https://epria.pria.ee/ teenust „Kliendi andmed“. Andmete muudatused jõustuvad koheselt, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse 2 minuti pärast.

NB! Muudetud kliendiandmed juba esitatud dokumendil ei uuene. Kliendiandmete muudatuse esitamine ei tähenda, et Teil on loomakasvatuse toetuste taotlus PRIAle esitatud.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud!

Selleks, et sisestatav info võimalike süsteemitõrgete korral kaduma ei läheks, soovitame töö aeg-ajalt salvestada. Selleks klõpsake nupul „Salvesta portaali“.

Enamike toetuste juures kuvatakse lisainfona, kas PRIA andmetel on Teil õigus vastavat toetust taotleda või kas Teil on toetusega seoses hetkel kehtiv toetusõigus.

Punkt 1.1. Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK)

Kui soovite taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust, märkige JAH. Kui Te toetust taotleda ei soovi, jääb vaikimisi toetuse taotlemise olekuks EI.

Lisainfona näete lühikirjeldust toetuse taotlemise tingimustest.

 

Punkt 1.2. Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2)

Kui soovite taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus asuvatele loomadele, märkige JAH. Kui Te toetust taotleda ei soovi, jääb vaikimisi toetuse taotlemise olekuks EI.

Lisainfona näete lühikirjeldust toetuse taotlemise tingimustest.

 

NB! Piimalehma kasvatamise otsetoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus taotlemise korral tuleb pindalatoetuste taotlemise perioodil (02.05.-15.06.) lisaks esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A). Seda ka juhul, kui taotleja pindalatoetuseid ei taotle, aga siis tuleb antud vormil täita ainult nõuetele vastavuse küsimustiku osa.

Punkt 2. Loomakasvatuse üleminekutoetused

Punkt 2.1. Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus (AMM)

Ammlehmade arv kuvatakse taotlusvormile automaatselt vastavalt „Taotlen toetust“ märkega tähistatud ammlehmade arvule „Ammlehmade loetelus“.

 

Punkt 2.2. Ute kasvatamise üleminekutoetus (UTT) 

Kui soovite taotleda ute kasvatamise üleminekutoetust, märkige lahtrisse uttede arv. Kui Te toetust taotleda ei soovi, jätke lahtrisse arvuks 0.

Lisainfona näete, kas Teil on PRIA andmetel taotlemise aasta 2. märtsi seisuga registreeritud uttesid.

 

Punkt 2.3. Piima üleminekutoetus (PII)

Kui soovite taotleda piima üleminekutoetust, märkige JAH. Kui Te toetust taotleda ei soovi, jääb vaikimisi toetuse taotlemise olekuks EI.

Lisainfona näete, kas Teil on PRIA andmetel olemas piima täiendava otsetoetuse toetusõigus.

 

Punkt 2.4. Veise üleminekutoetus (VEI)

Kui soovite taotleda veise üleminekutoetust, märkige JAH. Kui Te toetust taotleda ei soovi, jääb vaikimisi toetuse taotlemise olekuks EI.

Lisainfona näete, kas Teil on PRIA andmetel olemas veise täiendava otsetoetuse toetusõigus.

 

Punkt 2.5. Ute üleminekutoetus (LUT) 

Kui soovite taotleda ute üleminekutoetust, märkige JAH. Kui Te toetust taotleda ei soovi, jääb vaikimisi toetuse taotlemise olekuks EI.

Lisainfona näete, kas Teil on PRIA andmetel olemas ute täiendava otsetoetuse toetusõigus.

 

Ammlehmade loetelu

Kui soovite taotleda ammlehma kasvatamise üleminekutoetust, täitke Ammlehmade loetelu“, märkides linnukesega soovitud loomade read veerus 5 „Taotlen toetust“.

Punktis 2.1. täitub ammlehmade arvu lahter automaatselt vastavalt taotlemise märkega tähistatud ammlehmade arvule.

 

Loetellu uue rea lisamiseks klõpsake „Lisa uus rida“. Loetelust rea eemaldamiseks klõpsake vastava rea ees „X“.

Loetellu looma juurde lisamisel sisestage „ISO kood“ lahtrisse looma registreerimisnumbri täheline osa (Eesti ISO-koodi tähis EE) ning „Registreerimisnumber“ lahtrisse looma registreerimisnumber ilma tähelise osata.

Looma osas toetuse taotlemiseks täitke märkekast veerus 5 “Taotlen toetust“. Kõikide loomade osas toetuse taotlemise märke tegemiseks vajutage veeru 5 päises „Vali kõik“. Kõikide valikute tühistamiseks vajutage veeru 5 päises „Tühista kõik valikud“.

Punkt 3. Väikepõllumajandustootja kavas osalemisest loobumine

Nendele taotlejatele, kes 2015. aastal liitusid väikepõllumajandustootja kavaga, kuvatakse võimalus loobuda selles kavas osalemisest.

 

Juhul, kui Te soovite antud kavas osalemisest loobuda, saate teha vastava märke, mis jõustub loomakasvatuse toetuste taotluse esitamisel ning seejärel arvestatakse, et olete loobunud väikepõllumajandustootja kavas osalemisest nii looma- kui pindalapõhiste otsetoetuste osas.

Taotlejatele, kes 2015. aastal ei liitunud väikepõllumajandustootja kavaga, antud punkti taotlusvormile ei näidata.

Taotleja nõusolek

Kui soovite, et PRIA edastaks Teile otsuse toetuse määramise kohta elektrooniliselt e-posti aadressile, tehke vastav märge lahtrisse „Annan nõusoleku teha otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile ja teen märke kõrvalolevasse lahtrisse.“

 

Kui Teie e-posti aadress registrist puudub, saab selle lisada kasutades PRIA iseteeninduskeskkonna https://epria.pria.ee/ teenust „Kliendi andmed“.

Nupud ja lingid taotluse lõpus

Taotluse lõpus näete nelja nuppu: „Tagasi“, „Salvesta portaali“, „Kontrolli andmeid“ ja „Edasi“.

 

Salvesta portaali“ nupp salvestab taotluse ja sellel olevad andmed portaali, taotlus jääb edasitäitmise olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Hiljem saab taotlust edasi täita või avada PRIAle esitamiseks, valides peamenüüst „Dokumendid“ alajaotuse „Esitamata“.

 

Teie pooleliolev esitamata taotlus avatakse automaatselt ka juhul, kui valite loomatoetuste taotluse teenusest uuesti taotlusvormi.

Kontrolli andmeid“ nupp salvestab taotluse ja sellel olevad andmed portaali, taotlus jääb edasitäitmise olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Nupu vajutamisel kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati.

Kui olete andmed sisestanud ja soovite taotluse esitada, klõpsake nupul „Edasi“. Nupu klõpsamisel kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati. Nupule „Esita dokument“ klõpsates edastatakse taotlus PRIAle.

Tagasi“ nupud viivad eelmisele lehele tagasi.

NB! Brauseri „Back“ nupp e-PRIA portaalis ei tööta

Salvesta andmed formaadis: Trükk (PDF), XML, CSV:

Taotluse trükk PDF-vormingus – Vajutusega lingile „Trükk (PDF)“ kuvatakse sisestatud andmed taotluse vormina PDF-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust välja trükkida ja salvestada. PDF-vormingus saab taotluse salvestada igas esitamise sammus.

Taotluse kuvamine XML-vormingus Vajutusega lingile „XML“ kuvatakse taotluse andmed XML-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust salvestada arvutisse soovitud asukohta.

Taotluse tabeli andmete kuvamine CSV-vormingus – Vajutusega lingile „CSV“ kuvatakse taotluse ammlehmade loetelus paiknevad andmed CSV-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. CSV-vormingus faili on võimalik vaadata tabelarvutustarkvaraga, näiteks Microsoft Excelis. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust salvestada arvutisse soovitud asukohta.

Taotlusele sisestatud andmeid kontrollib süsteem alati nupu „Edasi“ klõpsamisel.

Andmete kontrollimise tulemusena kuvatakse taotluse eelvaatel kolme liiki teateid: kinnitused, hoiatused ja vead.

Kinnitused annavad lisainfot taotluse oleku koht:;

hoiatused juhivad tähelepanu võimalikele vigadele Teie taotlusel, kuid need ei takista taotluse esitamist:

vead tuleb taotluse esitamiseks eelnevalt kõrvaldada:

 

Ekraani üleval ja all paremas nurgas näete teadet, et dokument on hetkel veel esitamata.

 

Enne esitamist taotlusele paranduste sisseviimiseks klõpsake nupul „Muuda“, siis kuvatakse sama vorm/taotlus muudetaval kujul.

Taotluse esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks klõpsake nupul „Kustuta“. Süsteem väljastab teate taotluse edukast kustutamisest.

Klõpsates nupul „Tagasi“, suunatakse Teid loomatoetuste teenuste avalehele ja soovi korral saate taotluse täitmist uuesti alustada.

Enne taotluse esitamist parandage vead, mis on kuvatud punase värviga veateadetes ning veenduge, et hoolimata kollasega kuvatud hoiatusteadetest soovite enda taotluse sel kujul esitada, või parandage ka hoiatusteadetes toodud puudused.

Kui olete eelvaate üle vaadanud ja veendunud, et kõik on nii, nagu soovite, siis taotluse esitamiseks klõpsake nupul „Esita dokument“.

Teie taotlus edastatakse PRIAle.

Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse Teile teade taotluse esitamise kohta ja taotluse number ehk viitenumber. Kui taotlus on saanud viitenumbri, siis on see dokument PRIAs arvele võetud ja andmed PRIAle edastatud. Kui viitenumbrit ei kuvata, siis ei ole see dokument PRIAle edastatud ning seda saab uuesti avada menüüvaliku „Dokumendid“ alt esitamata dokumentide nimekirjast.

Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse Teile järgmine ekraanivaade:

 

Vaata lingile vajutades kuvatakse esitatud dokumendist PDF-vormingus fail. Link tekib mõne aja möödudes pärast seda, kui esitatud dokumendi PDF-vormingus fail on koostatud. 

„Vaata vormi“ lingi kaudu pääseb esitatud dokumendi vormile.

Esitatud taotlust on võimalik muuta ja annulleerida. Selleks valige menüüst „Dokumendid“ alajaotus „Esitatud“ ning sealt omakorda muutmist vajav dokument. Kuvatakse dokumendi üldandmed ja vastavad lingid.

Klõpsates „Muuda“, avatakse esitatud taotlus muudetaval kujul. Muudatuste tegemine on lubatud kuni toetuse määramiseni. Kui olete muudatused üle vaadanud ja veendunud, et kõik on nii, nagu soovite, siis muudetud taotluse esitamiseks klõpsake nupul „Esita dokument“.

Teie muudatusavaldus edastatakse PRIAle.

Muudatusavalduse eduka esitamise korral kuvatakse Teile teade esitamise kohta ja taotluse viitenumber. Kui olete esitamise kohta teate saanud, siis on see dokument PRIAs arvele võetud ja andmed PRIAle edastatud. Kui taotluse numbrit ei kuvata, siis ei ole see dokument PRIAle edastatud ning seda saab uuesti avada menüüvaliku „Dokumendid“ alt esitamata dokumentide nimekirjast.

Taotlusperioodil tehtud ja PRIAle esitatud muudatused kinnitatakse automaatselt. Pärast taotlusperioodi tehtud muudatused vaatab PRIA üle ning nende aktsepteerimine või mitteaktsepteerimine (nt kohapealsete kontrollide tõttu) võtab täiendava aja. Muudatuse mitteaktsepteerimisest antakse Teile teada kirja teel.

Klõpsates lingil „Annulleeri“, avatakse annulleerimisavaldus. Pange tähele, mis dokument on avatud, kui klõpsate lingil „Annulleeri“! Taotluse annulleerimiseks kirjutage selgitus ja klõpsake nupul „Esita dokument“. Taotluse annulleerimisel e-PRIAs annulleeritakse Teie poolt esitatud taotlus ja kõik taotlusega seotud dokumendid. Kui soovite annulleerida muudatusavaldust, tuleb „Esitatud“ dokumendi alt avada muudatusavaldus, klõpsata lingil „Annulleeri“, kirjutada selgitus ja klõpsata nupul „Esita dokument“. Kui esitate taotluse annulleerimisavalduse taotlusperioodil, saate esitada uue taotluse. Kui esitate annulleerimisavalduse pärast taotluste esitamise perioodi lõppu, vaadatakse see enne aktsepteerimist PRIA poolt üle.

Juhul, kui Te ei ole PRIA andmetel põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, peate lisaks loomakasvatuse toetuste taotlusele esitama vormi PT51A „Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta isikul, kes ei ole PRIA registri andmetel põllumajandusliku tegevusega tegelev isik“. Vastav info kuvatakse Teile loomakasvatuse toetuste taotluse esitamisel taotluse numbri alla:

 

Kui soovite dokumendi esitamisel kinnitust e-posti teatena, saate selle tellida enne dokumendi esitamist portaali seadete alt (link üleval paremas nurgas „Seaded“).

 

 

Avanenud aknas tehke märge kasti „Soovin dokumendi esitamise teadet PRIA kliendiandmetes olevale e-posti aadressile“. E-posti aadress väljale on kuvatud aadress, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Kui soovite e-posti aadressi muuta või lisada, siis saate seda teha e-PRIAs, valides menüüribalt „Kliendi andmed“.