Tunnustatud tootjarühmade liikmete nimekirjad

Järgnevatest tabelitest leiate tunnustatud tootjarühmade ja nende liikmete nimekirjad.

Põllumajanduslike tootjarühmade info on tagasiulatuv ka eelmisesse programmperioodi (2007-2013). Metsanduse tootjarühmade tunnustamine on toimunud alates 2015. aastast.

Juhime tähelepanu, et tunnustamise jätkamine on iga-aastane protsess ja antud andmed võivad jooksvalt muutuda. Tabelit täiendatakse pidevalt.