Pindalatoetuste kohapealses kontrollis kindlakstehtud puudusekoodide selgitused ja viited õigusaktidele