Põllumeestele ja maaettevõtjatele korraldatavad koolitused

Info põllumeestele ja maaettevõtjatele korraldatavate koolituste kohta on leitav MES nõuandeteenistuse kodulehelt ürituste kalendrist aadressil:

www.pikk.ee