Pindalatoetuse taotlusvormile on varasema haljassööda märke H asemele alates 2020. aastast e-PRIAsse lisatud 2 valikut: HM ja KAR. Kas ma pean need väljad kindlasti täitma?

Täpsustuse lisamine on oluline, sest võimaldab taotlusele märkida ja täpsemini eristada haljassööda kasutusotstarvet. Ühtlasi abistab see PRIA menetlusprotsessi. Kui põllul plaanitakse vegetatsiooniperioodi jooksul koristada haljasmassi ja ka loomi karjatada, tuleb valik HM või KAR teha vastavalt sellele, mis on n-ö põhitegevus ja toimub põllul esimesena.

(HM) kasutatakse haljasmassiks – haljalt koristatavad taimed haljasmassi saamiseks, k.a haljaskultuurid taastuvenergia tootmiseks. Märgitakse juhul, kui rohumaalt koristatud hein viiakse loomadele ette või tehakse see siloks või heinaks. 

(KAR) karjatatav rohumaa – põldu kasutatakse rohumaana loomade karjatamiseks. Märgitakse juhul, kui vegetatsiooniperioodi jooksul kasutatakse rohumaad täies ulatuses ainult loomade karjatamiseks.  

Kui karjatamine ei ole piisava koormusega ja on vajadus karjamaa lõpuks üle niita, siis on põhitegevuseks ikkagi karjatamine.