Pindalatoetuse taotlusvormile on rohumaakultuuride kasvatamise korral e-PRIAsse lisatud kohustuslik valik: HM, KAR ja EI. Mille põhjal ma pean valiku tegema?

Täpsustuse lisamine on oluline, sest annab sisendit pinnaseiresüsteemile nõuete täitmise tuvastamiseks. Kui põllul plaanitakse vegetatsiooniperioodi jooksul koristada haljasmassi ja ka loomi karjatada, tuleb valik HM või KAR teha vastavalt sellele, mis on n-ö põhitegevus ja toimub põllul esimesena. Kui taotlemise aasta vegetatsiooniperioodil ei plaanita põldu hooldada, siis tuleb ka see kirja panna.

(HM) kasutatakse haljasmassiks – haljalt koristatavad taimed haljasmassi saamiseks, k.a haljaskultuurid taastuvenergia tootmiseks. Märgitakse juhul, kui rohumaad niidetakse või hekseldatakse. Samuti sobib see märge ka heinaseemne põldudele.

(KAR) karjatatav rohumaa – põldu kasutatakse rohumaana loomade karjatamiseks. Märgitakse juhul, kui vegetatsiooniperioodi jooksul kasutatakse rohumaad täies ulatuses ainult loomade karjatamiseks. Kui karjatamine ei ole piisava koormusega ja on vajadus karjamaa lõpuks üle niita, siis on põhitegevuseks ikkagi karjatamine.

(EI) ei hooldata.