Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavuse süsteem

Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavus (inglise keeles cross compliance) on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik, mille järgimisest hakkab põllumajandustootjal sõltuma saadava toetuse suurus.

Nõuetele vastavuse süsteemiga tagatakse, et põllumajandustoetusi makstakse täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest tulenevaid kohustuslikke majandamisnõudeid ja järgivad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid. 

Nõuetele vastavus koosneb kahest osast: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest (HPK) ja kohustuslikest majandamisnõuetest (KM).

 

Toetused, millele nõuetele vastavuse nõuded 2022. aastal kehtivad:

Otsetoetused:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT);
 • kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT);
 • piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK);
 • piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhumaal, Kihnus ja Ruhnus (PTK2);
 • ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK)
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);

MAK 2014–2020 toetused:

 • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
 • keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
 • keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);
 • piirkondliku mullakaitse toetus (MULD);
 • piirkondlik veekaitse toetus (VESI);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH);
 • loomade heaolu toetus (LHT);
 • Natura 2000 põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT);
 • Natura 2000 erametsamaa kohta antav toetus (NAM).

 

Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal kogu kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel vähendatakse taotleja kõikide eelnevalt loetletud toetuste summasid.

Nõuetele vastavuse nõuete täitmist kontrollivad ja rikkumisi hindavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA), mis moodustati 2021. a alguses Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ja Põllumajandusameti (PMA) ühinemisel ning Keskkonnaamet (KeA), mis võttis kontrolli funktsiooni üle Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ühinemise järel.

2015. aastast on nõuetele  vastavuse süsteemi alused kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1306/2013 artiklites 91–101 ja lisa II-s, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklites 37–41, komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65-75 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-des 32–34.

 

Nõuetele vastavus 2022

Nimetus Lisatud

Nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

 

Keskkonnaamet

Marit Vihlver - marit [dot] vihlver [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad)

Liivi Inno - liivi [dot] inno [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 7994 946 (Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad)

Marina Lill - marina [dot] lill [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 6814924 (Järva maakond)

Lea Aren - lea [dot] aren [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 3258 414 (Rapla, Lääne, Saare, Pärnu ja Hiiu maakonnad)

Helen Juhkam - helen [dot] juhkam [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 6814 948 (Tartu ja Jõgeva maakonnad)

 

Põllumajandus- ja Toiduamet

PTA üldine kontakt - pta [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 6051 710

 

Loomade kontrollid:

Leone Kotkas – leone [dot] kotkas [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 5301 3569

 

Taimekaitse:

Riina Pärtel – riina [dot] partel [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 5048 716

Mirjam Potter - mirjam [dot] potter [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 504 5201

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ülle Laur – ulle [dot] laur [at] pria [dot] ee, tel 5230 062

Nõuetele vastavus 2021

Nimetus Lisatud

Nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

 

Keskkonnaamet

Marit Vihlver - marit [dot] vihlver [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad)

Liivi Inno - liivi [dot] inno [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 7994 946 (Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad)

Marina Lill - marina [dot] lill [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 6814924 (Järva maakond)

Lea Aren - lea [dot] aren [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 3258 414 (Rapla, Lääne, Saare, Pärnu ja Hiiu maakonnad)

Helen Juhkam - helen [dot] juhkam [at] keskkonnaamet [dot] ee, tel 6814 948 (Tartu ja Jõgeva maakonnad)

 

Põllumajandus- ja Toiduamet

PTA üldine kontakt - pta [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 6051 710

 

Loomade kontrollid:

Leone Kotkas – leone [dot] kotkas [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 5301 3569

 

Taimekaitse:

Riina Pärtel – riina [dot] partel [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 5048 716

Mirjam Potter - mirjam [dot] potter [at] pta [dot] agri [dot] ee, tel 504 5201

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ülle Laur – ulle [dot] laur [at] pria [dot] ee, tel 7371 326

Getter Grossthal – getter [dot] grossthal [at] pria [dot] ee, tel 7377 645

Nõuetele vastavus 2020

Nimetus Lisatud

Nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

 

Keskkonnainspektsioon

Marit Vihvler – marit [dot] vihvler [at] kki [dot] ee, tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Järva maakond)

Liivi Inno – liivi [dot] inno [at] kki [dot] ee, tel 7994 946 (Põlva, Valga ja Võru maakond)

Jane Uibopuu – jane [dot] uibopuu [at] kki [dot] ee, tel 4344 212 (Viljandi, Pärnu ja Lääne maakond)

Lea Aren – lea [dot] aren [at] kki [dot] ee, tel 3258 414 (Rapla, Saare ja Hiiu maakond)

Helen Juhkam – helen [dot] juhkam [at] kki [dot] ee, tel 6814 948 (Tartu ja Jõgeva maakond)

 

Veterinaar- ja Toiduamet

VTA üldine kontakt – vet [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 710

Anneli Härmson – anneli [dot] harmson [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 56918 010

Edward-Tuudor Sooba – edward [dot] sooba [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 723, 5263 086 (loomse toidu hügieeni alased nõuded)

Jaana Oona – jaana [dot] oona [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 721, 56898 772 (mitteloomse toidu hügieeni alased nõuded)

Kaili Kallit – kaili [dot] kallit [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6054 751, 53314 185 (söödaalased nõuded)

Ardo Pakkonen – ardo [dot] pakkonen [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 736, 5106 031 (identifitseerimise ja registreerimise nõuded)

Erika Mäeloog – erika [dot] maeloog [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 53363 562 (loomatervise ja –heaolunõuded)

 

Põllumajandusamet

Kaisa Vahtmäe – kaisa [dot] vahtmae [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 5045 201

Riina Pärtel – riina [dot] partel [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 5048 716

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ülle Laur – ulle [dot] laur [at] pria [dot] ee, tel 7371 326

Getter Grossthal – getter [dot] grossthal [at] pria [dot] ee

Nõuetele vastavus 2019

Nimetus

Nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

 

Keskkonnainspektsioon

Marit Vihvler - marit [dot] vihvler [at] kki [dot] ee, tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Järva maakond)

Liivi Inno - liivi [dot] inno [at] kki [dot] ee, tel 7994 946 (Põlva, Valga ja Võru maakond)

Jane Uibopuu - jane [dot] uibopuu [at] kki [dot] ee, tel 4344 212 (Viljandi, Pärnu ja Lääne maakond)

Lea Aren - lea [dot] aren [at] kki [dot] ee, tel 3258 414 (Rapla, Saare ja Hiiu maakond)

Helen Juhkam - liivi [dot] inno [at] kki [dot] ee, tel 6814 948 (Tartu ja Jõgeva maakond)

 

Veterinaar- ja Toiduamet

VTA üldine kontakt - vet [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 710

Andres Luik - margus [dot] proses [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 53005 752

Anneli Härmson - anneli [dot] harmson [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6016 594, 56918 010

Edward Sooba - edward [dot] sooba [at] vet [dot] agri [dot] ee, (loomse toidu hügieeni alased nõuded)

Jaana Oona - jaana [dot] oona [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 721 (mitteloomse toidu hügieeni alased nõuded)

Kaili Kallit - kaili [dot] kallit [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6054 751 (söödaalased nõuded)

Ardo Pakkonen - ardo [dot] pakkonen [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 736 (identifitseerimise ja registreerimise nõuded)

 

Põllumajandusamet

Kaisa Vahtmäe - kaisa [dot] vahtmae [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 5045 201

Katrin Kikkas - katrin [dot] kikkas [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 53623 140

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ave Asi - ave [dot] asi [at] pria [dot] ee, tel 7371 373

Nõuetele vastavus 2018

Nimetus

Nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

 

Keskkonnainspektsioon

Marit Vihvler - marit [dot] vihvler [at] kki [dot] ee, tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Järva maakond)

Liivi Inno - liivi [dot] inno [at] kki [dot] ee, tel 7994 946 (Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond)

Jane Uibopuu - jane [dot] uibopuu [at] kki [dot] ee, tel 4344 212 (Viljandi, Pärnu ja Lääne maakond)

Lea Aren - lea [dot] aren [at] kki [dot] ee, tel 3258 414 (Rapla, Saare ja Hiiu maakond)

 

Veterinaar- ja Toiduamet

VTA üldine kontakt - vet [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 710

Andres Luik - margus [dot] proses [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 53005 752

Anneli Härmson - anneli [dot] harmson [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6016 594, 56918 010

Edward Sooba - edward [dot] sooba [at] vet [dot] agri [dot] ee, (loomse toidu hügieeni alased nõuded)

Jaana Oona - jaana [dot] oona [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 721 (mitteloomse toidu hügieeni alased nõuded)

Kaili Kallit - kaili [dot] kallit [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6054 751 (söödaalased nõuded)

Ardo Pakkonen - ardo [dot] pakkonen [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 736 (identifitseerimise ja registreerimise nõuded)

 

Põllumajandusamet

Kaisa Vahtmäe - kaisa [dot] vahtmae [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 5045 201

Katrin Kikkas - katrin [dot] kikkas [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 53623 140

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ave Asi - ave [dot] asi [at] pria [dot] ee, tel 7371 373,

Silver Kaasik - ave [dot] asi [at] pria [dot] ee, tel 7371 390

Nõuetele vastavus 2017

Nimetus

Nõuetele vastavuse kontaktisikud kontrollivates asutustes:

 

Keskkonnainspektsioon

Marit Vihlver - marit [dot] vihlver [at] kki [dot] ee, tel 3258 415 (Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Järva maakond)

Liivi Inno - liivi [dot] inno [at] kki [dot] ee, tel 7994 946 (Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond)

Jane Uibopuu - jane [dot] uibopuu [at] kki [dot] ee, tel 4344 212 (Viljandi, Pärnu ja Lääne maakond)

Lea Aren - lea [dot] aren [at] kki [dot] ee, tel 3258 414 (Rapla, Saare ja Hiiu maakond)

 

Veterinaar- ja Toiduamet

VTA üldine kontakt: vet [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 710

Anneli Härmson - riho [dot] remmelgas [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6016 594

Maarja Tuimann - maarja [dot] tuimann [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6056 897

Piret Hommuk - piret [dot] hommuk [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6016 591

Margus Proses - margus [dot] proses [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 733 (loomade heaolu ja loomatervise alased nõuded)

Edward Sooba - edward [dot] sooba [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 723 (loomse toidu hügieeni alased nõuded)

Jaana Oona - jaana [dot] oona [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 721 (mitteloomse toidu hügieeni alased nõuded)

Kaili Kallit - kaili [dot] kallit [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6054 751 (söödaalased nõuded)

Ardo Pakkonen - ardo [dot] pakkonen [at] vet [dot] agri [dot] ee, tel 6051 736 (identifitseerimise ja registreerimise nõuded)

 

Põllumajandusamet

Kaisa Vahtmäe - kaisa [dot] vahtmae [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 6712 607

Katrin Kikkas - katrin [dot] kikkas [at] pma [dot] agri [dot] ee, tel 6712 644

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Ülle Laur - ulle [dot] laur [at] pria [dot] ee, tel 7371 390

Ave Asi - ave [dot] asi [at] pria [dot] ee, tel 7371 373