Mul oli naabriga kokkulepe, et ta niidab mu rohumaad ära. Nüüd sain teavituse, et rohumaad on hooldamata ja naaber tunnistas, et ta ei jõudnud niita. Kas mu toetust vähendatakse, kuigi naaber oli süüdi?

Toetusi taotledes lasub kõigi seadusandlusest tulenevate nõuete täitmise kohustus taotlejal. Kui selgub, et nõudeid ei ole võimalik täita, siis tuleb õigeaegselt (st enne hooldustähtaja möödumist) teha taotluse muudatus ja sellistele põldudele taotlemisest loobuda. Toetuse saamise tingimuseks on, et maale, millele toetust taotletakse, on taotlejal kasutamiseks olemas õiguslik alus. Taotleja peab tagama, et maa oleks hooldatud.